Verzekeringsvoorwaarden zonnepanelen

Publicatiedatum: 15 maart 2021

Sinds een jaar of 7 heeft de realisatie van zakelijke PV-systemen binnen Nederland een behoorlijke vlucht genomen. Dit is in hoofdzaak aangewakkerd door het Energieakkoord en de aanverwante (subsidie)regelingen, zoals de SDE, waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Door de explosieve groei van zonne-energie, zien we dat er vele nieuwe partijen opdoen in deze markt. Dit niet altijd zonder gevolgen ten aanzien van de kwaliteit.

We zien ook dat verzekeraars een nieuw beleid hebben moeten ontwikkelen met betrekking tot de verzekering van grote professionele PV-systemen met een omvang van 100 tot soms wel 10.000 panelen op daken. Waar tot een aantal jaren terug enkel gemeld moest worden dat er zonnepanelen geplaatst waren op een dak, zijn de verzekeringsvoorwaarden momenteel een stuk strenger. En terecht, gezien de omvang en technisch levensduur van dergelijke systemen, die normaliter makkelijker 20-25 jaar op een dak moeten kunnen blijven functioneren.

Elektrisch en bouwkundig

De markt is inmiddels geprofessionaliseerd. Niet alleen elektrisch, maar ook bouwkundig dient de installatie aan de hand van bepaalde voorschriften en normen te zijn uitgevoerd. Beide dienen op orde te zijn om een veilige situatie te creëren en te voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden voor zonnepanelen.

Ommekeer

“Om te voorkomen dat de verzekeringspremies te hoog worden is een kwaliteitsslag en meer duidelijkheid rondom verzekeringseisen hard nodig”, stelt Joan van den Heuvel, Projectleider Energie bij DLV Advies. “Er moet voorkomen worden dat verzekeraars PV-systemen niet meer in verzekering willen nemen doordat de kwaliteit te wensen over laat”.

Nieuwe inspectieregeling Scope 12

Waar voorheen PV-systemen getoetst en gekeurd dienden te worden op basis van NEN 1010 en NEN 62446, is sinds kort alles samengebracht in een scope 12 keuring. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de inspectie van zonnestroominsta­­llaties. Deze inspectie is als scope 12 toegevoegd aan de Deelregeling Elektrisch Materieel en wordt met name toegepast bij grotere installaties. De scope 12 maakt onderscheid in een eerste inspectie (EBI) waarbij vooral gekeken wordt naar de kwaliteit van de aanleg (voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant), en een periodieke vervolginspectie (PI) waarin de toestand van de installatie wordt beoordeeld. In deze vervolgcontrole wordt er, naast de technische staat van de installatie, ook gekeken naar de ventilatie van in-dak systemen, brandbaarheid van dakmaterialen en connectoren en of er voldoende draagkracht is bij de bouwkundige constructie. Alleen inspectiebedrijven met een geldig SCIOS certificaat mogen deze inspectie uitvoeren waarmee de kwaliteit van de installatie en de bouwconstructie gewaarborgd is.
”We zien nog wel steeds dat het een jurysport blijft en niet alle keuringsinstanties alle situaties hetzelfde beoordelen. Hopelijk verbeterd dit zich nog en komt er met de scope 12 nog meer eenduidigheid”, merkt Joan op.
Een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden bij aanleg van een PV-systeem zijn o.a.:

  • Locatie van de omvormers. Bij voorkeur buiten en in een brandwerende omgeving
  • Toepassen van externe aardlekschakelaars
  • Ophangen connectoren en wegwerken van bedrading in kabelgoten
  • Voorkomen van inductielussen
  • Aarding van het systeem
  • Dikte bekabeling
  • Wel / niet toepassen van vlamboogdetectie
  • Periodieke keuring / onderhoud van het systeem
     

Naast de Scope 12 wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van de NEN 7250. Deze NEN norm gaat in op de bouwkundige voorwaarden voor brandveiligheidsbeoordeling van PV-systemen en op de gebouwschil ter aanvulling op het bouwbesluit. Naar verwachting gaat deze nieuwe norm vanaf 2022 gelden.

Goede dakconstructie

Het inzetten van zonne-energie op daken van stallen en loodsen past bij klimaatneutraal en circulair werken. Bij het plaatsen van een zonnedak dient, naast te technische installatie ook de dakconstructie op orde te zijn. Dit is inmiddels als onderdeel van de scope 12 keuring, de belangrijkste voorwaarde van de verzekeraars. De zonnepanelen zorgen voor gewicht waar de constructie van een loods of stal vaak niet op berekend is. Joan: “Laat daarom altijd vooraf een constructieberekening maken die veilige marges hanteert.”

Vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling

De vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen, InstallQ,  borgt een gegarandeerde kwaliteit. Installatiebedrijven met zo’n erkenning op zak voldoen onder meer aan de Wet Kwaliteitsborging. De kern van de erkenningsregeling is dat kwaliteitsborging nu aan de voorkant van het proces ligt. Het controleert de meetmethodieken en andere instrumenten voor een goed ontwerp en optimale uitvoering en is volledig afgestemd op de checklist van Scope 12. Beide regelingen sluiten aan op de kwaliteitsverbetering en veiligheid van de installatiesector.

Kwaliteitsborging

Met bovenstaande kwaliteitssystemen is er meer duidelijkheid en eenduidigheid gekomen in de kwaliteitsvoorwaarden van een PV-systeem. Een waarborg die wordt gedragen door de Nederlandse verzekeraars en hierdoor niet meer doorschieten in hun verzekeringsvoorwaarden. “Het blijft belangrijk om vooraf de verzekeringsvoorwaarden op te vragen bij uw verzekeraar. Veelal zal deze verwijzen naar een onafhankelijk Scope 12 keuring en een constructieberekening ten aanzien van de sterkte van het dak. Daarnaast wordt er in sommige gevallen extra eisen gesteld aangaande brandveiligheid en dergelijke. Neem de verzekeringsvoorwaarden mee in het overleg met uw installateur”, aldus Joan.

 

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar