Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Publicatiedatum: 04 december 2019

Vanaf 2020 komt er een extra fosfaatklasse bij de fosfaatgebruiksnormen bij en vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond voortaan op een andere wijze beoordeeld. Het voorstel ligt nog wel bij de Tweede Kamer en moet nog langs de Eerste Kamer ter goedkeuring, maar de verwachting is dat de voorgestelde wijzigingen doorgaan.

De voorgestelde veranderingen gaan over wijzigingen in de normen en systematiek, zoals aangekondigd binnen het zesde actieprogramma nitraat.

Nieuwe bemestingsnormen

De huidige fosfaatplaatsingsruimte wordt bepaald door de grond op te delen in vier fosfaatklassen. Vanaf 2020 komt er een extra klasse bij, namelijk de klasse ‘ruim’. Volgend jaar krijgen de dan ontstane vijf klassen ook een andere bemestingsnorm. De klasse ‘hoog’ krijgt een 5 kilo lagere fosfaatnorm en voor de ander klassen wordt de norm hoger of blijft gelijk. Voor bedrijven met percelen in de klasse ‘hoog’ kan dit grote gevolgen hebben.

Fosfaatklassen 2020 P-AL-getal (grasland) Norm1 (2019) Pw-getal (bouwland) Norm1
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60)
Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

1 De norm uitgedrukt in kg P2O5/ha. Tussen haakjes staat de norm van 2019.

Beoordeling fosfaattoestand grond

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond op een andere wijze beoordeeld. De huidige systematiek is voor grasland op basis van het P-AL getal en op bouwland op basis van het Pw-getal. Dit wordt door middel van een combinatie van P-AL en P-Ca-Cl2 bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat een perceel dat nu in de klasse ‘ruim’ komt, in 2021 in de klasse ‘hoog’ terechtkomt.

Meer informatie?

De adviseurs van DLV Advies gebruiken een rekentool om te bekijken welke gevolgen de fosfaatplaatsingsruimte heeft voor uw bedrijf. Mocht de plaatsingsruimte minder worden na analyse met onze rekentool, dan is het bijvoorbeeld voor de AVMB grondgebondenheid nodig om extra grond bij het bedrijf te betrekken.

Neem contact op met Koen Peters, adviseur rundvee, voor meer informatie.

Exacter bemesten, minder verliezen

Met het oog op komende derogatieverzoeken kan lokale mestverwerking interessant zijn voor melkveehouders. Wat zijn de voordelen? 

Lees verder

Klantervaring: zelfvoorzienend met mineralenstripper

Melkveehouder Van Poppel wint groene energie uit rundveedrijfmest, met behulp van een mineralenstripper.

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar