Alternatieve financieringsvormen, het onderzoeken waard

Publicatiedatum: 17 november 2021

Vooral grondgebonden bedrijven in de melkveehouderij en akkerbouw leunen bij de financiering sterk op hun eigen vermogen en stille reserves in de vorm van hoofdzakelijk de grond. Echter vereisen de nieuwe Europese bankregels dat de banken niet alleen van die zekerheden kunnen en mogen uitgaan. Even aankloppen bij de bank is daardoor lang niet meer zo vanzelfsprekend.

Banken worden steeds kritischer bij het financieren van plannen. Ook wanneer een ondernemer de intentie heeft tot de realisatie van een (meer) duurzame bedrijfsvoering. Waar banken soms niet mee willen werken, kan er naar een andere vorm van financiering gezocht worden. “Er zijn voldoende alternatieve financieringsmogelijkheden. Wel dient onderzocht te worden of zo’n lening bij de ondernemer en de bedrijfsvoering past”, zegt Herrold Lammertink, directeur van DLV Advies.

Inzicht in liquide middelen

“Door inzicht te hebben in de liquiditeit van vandaag en de prognose voor de komende periode, kun je als ondernemer beter acteren en keuzes maken”, vervolgt Herrold. Agrarische ondernemers gebruiken een groot deel van de opbrengsten voor financiële verplichtingen, waardoor banken steeds vaker om een exacte liquiditeitsbegroting vragen. “In het verleden waren boekjaren vrijwel identiek maar door voortdurende veranderende regelgeving op mest, milieu en fosfaat, als mede bedrijfstoeslagen en veranderende markten, zie je dat het boekjaar niet meer vanzelfsprekend gelijkgetrokken kan worden met de lopende rekening van voorgaande jaren. Inzicht schept daarom vertrouwen bij de financiers.”

Geen financiering zonder plan

Voor het aantrekken van een financiering, dient een goed bedrijfsplan aangeleverd te worden. Herrold: ”Geen krediet zonder onderbouwing. Het voornaamste onderdeel uit een bedrijfsplan is de financiële prestatie van het bedrijf dat op een juiste manier in een doorvertaling is gezet naar de toekomst. Financiers willen weten of de financiering die u wilt aantrekken, kan worden terugbetaald binnen een bepaalde tijd.”

Verschillende investeringsvormen

Vanuit het verleden is bancair financieren de meest gekozen vorm. Vandaag de dag zien we steeds meer alternatieven ontstaan om kapitaal in het bedrijf te krijgen. “Financieren middels leaseconstructies en pensioenfondsen kunnen prima keuzes zijn om plannen te realiseren. Het werken met verschillende vormen van financieren naast elkaar is het onderzoeken waard”, aldus Herrold.

Voorbeelden van alternatieve financieringsvormen 

Doorgroeien of uitbreiden?

Onze adviseurs kunnen een bedrijfsplan voor u opstellen en ondersteunen u graag bij het maken van de juiste keuzes. Op deze wijze kunnen de mogelijkheden voor u als ondernemer in kaart worden gebracht en weten we welke financieringsbehoefte er is en welke potentiële (alternatieve) financieringsvormen hierbij passend voor u kunnen zijn. Interesse? Neem contact op met een van onze adviseurs of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvend gesprek. 

* verplichte velden


 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws