Bouwfinanciering complexer: offertes niet te maken voor langere termijn

Publicatiedatum: 22 juli 2021

Doordat de prijzen omhoog blijven schieten en ook de schaarste aan grondstoffen toeneemt, dient een varkenshouder er rekening mee te houden dat er geen langdurige prijsvaste offertes meer afgegeven kunnen worden. Een financiering krijgen is mede hierdoor een stuk complexer dan enkele jaren geleden.

De grondstofkosten voor bouwmateriaal zijn momenteel ongekend hoog. Het (ver)bouwen van een stal is hierdoor het laatste half jaar met zo’n 20% in prijs gestegen, wat een behoorlijke impact heeft op de kostprijs. “Toch is er nog steeds animo om te bouwen”, zegt Leo Rouhof, adviseur Financieel Management bij DLV Advies. “De hogere bouwkosten vergen wel een scherpe blik op de balans, want door de stijging in kostprijs komt het rendement in een ander perspectief te staan.”

Reden om te bouwen

“De stikstofperikelen spelen een grote rol om de (ver)bouw door te zetten. Ondernemers willen niet dat een vergunning die ze hebben liggen alsnog wordt ingetrokken, of dat ze hun ammoniakruimte kwijtraken. Daarnaast overwegen steeds meer varkenshouders om hun bedrijf te verduurzamen. Denk hierbij aan asbestsanering of het toepassen van duurzame energie, maar ook het verder optimaliseren van je bedrijfsopzet door te automatiseren of het realiseren van een beter stalklimaat en hokverhoudingen zijn beweegredenen tot (ver)bouw. Daarnaast hebben veel bedrijven hun liquiditeitsruimte op peil gebracht, waardoor er weer financiële ruimte is ontstaan", aldus Rouhof.

Resulteert de verbouwing in een kostprijsstijging?

Om uiteindelijk na de verbouwing een goed rendement te behalen, is het voor een ondernemer belangrijk om in beeld te hebben hoe hoog de kosten precies zijn. Rafke Cleutjens, Adviseur Financieel Management bij DLV Advies, vult Leo aan: ”Niet alle investeringen hebben een hogere kostprijs tot gevolg. Het mooiste is uiteraard als bedrijven in staat zijn om hun investering om te zetten in een hogere opbrengst. Een kostprijsberekening kan een belangrijk instrument zijn om de koers van een onderneming te bepalen en te besluiten of de verbouwing resulteert in een stabiele of zelfs een daling van de kostprijs."

Verduurzaming en lange levertijden bemoeilijken financiering

Naast de verhoging in de bouwkosten is schaarste in grondstoffen een behoorlijk probleem. Door de lange levertijden en de oplopende bouwkosten werken sommige aannemers met dagprijzen. Het kan dus voorkomen dat hierdoor een eerder goedgekeurde financieringsaanvraag niet meer voldoet aan een definitieve kostenberekening. “Wanneer een kostprijsstijging net over de grens gaat van wat wel of niet rendabel is, kan dat leiden tot een herziening. Dat betekent, óf terug naar de bank, óf bezuinigen op het oorspronkelijke plan.” Ook verduurzaming leidt niet altijd tot een vlekkeloze aanvraag bij de bank. De omslag die varkenshouders naar een duurzamer bedrijfsmodel willen maken, wordt door banken veelal als een te groot risico ervaren. Verduurzamen beïnvloedt het verdienmodel van bedrijven. “Het kan leiden tot een hogere kostprijs en een kleinere marge”, vervolgt Leo. “Banken zijn daarin voorzichtig, omdat deze bedrijfsvoering nog niet volop bewezen is in de praktijk. Gelukkig zijn er inmiddels volop tegemoetkomingen die verduurzaming stimuleren. “Met een gezonde dosis creativiteit en een juiste instelling is een financiering rond te krijgen.”  

Lage kostprijs draagt bij aan investering

Rafke: "Wanneer de kostprijs laag is, ontstaat er slagkracht om te investeren. Ondanks dat banken terughoudender zijn geworden met het verstrekken van een lening, draagt de lage actuele rente wel bij aan de overweging om te (ver)bouwen.”

Hulp nodig bij de berekening of financiering van uw bouwplannen of bent u geïntereerd in een doorkijk van uw kostprijs, neem contact op met onze adviseurs.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar