Coulanceregeling bij rentederivatencontract

Publicatiedatum: 26 juli 2016

De onafhankelijke derivatencommissie heeft begin juli een uniform en voorschrijvend herstelkader gepresenteerd, zodat banken compensatie gaan bieden aan MKB’ers (waaronder agrariërs) die rentederivatencontracten hebben afgesloten. 

Doel is om snel en zonder veel discussie tot afspraken te komen voor de renteswaps die banken met name in de periode van 2005-2008 aan het MKB hebben aangeboden. Het herstelkader is tot stand gekomen na overleg met zowel de betrokken banken als met de grootste belangenorganisaties van MKB-klanten. 

Wat betekent dit voor mij als agrarische ondernemer?

Klanten die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een lopende swap hadden worden automatisch benaderd door de bank. De financiële adviseurs van DLV Advies schatten de regeling zo in dat alle agrarische ondernemers voor de regeling in aanmerking komen. Had u een swap die voor 1 april 2011 is afgelopen of is afgekocht? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Het kan dan van belang zijn dat u zich binnen zes maanden meldt om uw rechten veilig te stellen.  
Banken zullen op dit moment nog geen beroep doen op verjaring van eerder afgelopen swaps voor het van toepassing verklaren van deze regeling. Ook voor bedrijven die al een eerdere kwijting hebben getroffen is het van belang zich te melden. Het lijkt er namelijk op dat de eerdere kwijting altijd blijft staan, tenzij er een beter voorstel volgt. 

Vergoedingen

Er is een coulancevergoeding van 20% afgesproken voor de rente die betaald is op de swap. Dit kan maximaal oplopen tot een vergoeding van 1 ton. Als de swap nog doorloopt geldt de reeds betaalde swaprente en wordt de negatieve waarde van dit moment meegenomen in de bepaling van de 20% te vergoeden som. 
Bij beëindigen van de swap in het verleden bestaat ook nog de mogelijkheid tot een vergoeding. Bij de banken verschillen de voorwaarden hierin. Maar een vergelijking moet in ieder geval gemaakt worden van de kosten van de vaste rente en of die afwijken van de kosten die nu gemaakt zijn bij het afkopen van het derivaat.

Vervolg 

Banken zullen betalingen waarschijnlijk verrekenen of proberen te verrekenen met schuld. Vraag is of dit terecht is en of het bedrijf geen recht heeft op het bedrag als hij altijd aan alle voorwaarden heeft voldaan. Er mocht geen aanvullende zekerheid gevraagd worden bij negatieve waarde. Mocht dat gebeurt zijn, dan moeten die weer vrijgegeven worden. 

Heeft u vragen over uw situatie en uw swaps? Wij gaan graag met u in gesprek over uw plan van aanpak. Neem contact op met een van onze specialisten Financieel Management
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar