Dit jaar nog fiscaal voordeel bij bedrijfsovername met de BOR-regeling

Publicatiedatum: 26 januari 2023

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die als doel heeft te voorkomen dat de belastingheffing bij overdracht van een bedrijf een belemmering vormt voor een economisch gewenste bedrijfsoverdracht, blijft voorlopig bestaan. Ondanks dat het Centraal Planbureau (CPB) vorig jaar concludeerde dat deze regeling onnodig is, vindt het kabinet vooralsnog de fiscale regeling onmisbaar bij bedrijfsopvolging van familiebedrijven.

“Het standpunt van het kabinet voor het behoud van de BOR neemt veel onzekerheid weg bij potentiële bedrijfsopvolgers in de agrarische sector”, stelt Niek Groot Wassink, adviseur Financieel Management. “Neemt niet weg dat het kabinet een onderzoek is gestart naar verschillende opties voor aanpassing van de BOR. Indien er wijzigingen komen, zullen deze op Prinsjesdag 2023 in wetgeving worden ingediend en kunnen mogelijk direct (19 september 2023 op Prinsjesdag) ingaan. Wil je nog gebruik maken van de huidige faciliteiten voor bedrijfsopvolging, is het raadzaam om zo snel mogelijk de regeling aan te vragen.”

Wat houdt de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in?

De BOR biedt aantrekkelijke belastingvoordelen bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen. Met de regeling hoeft er over (een deel van) de bedrijfswaarde geen erf- en schenkingsbelasting betaald te worden. Tot een bepaald bedrag (in 2023 is dat € 1.205.871) is de erfenis of schenking belastingvrij en boven deze grens geldt nog een vrijstelling van 83%. Het kabinet bepaalt voor Prinsjesdag 2023 of en hoe de bedrijfsopvolgingsregeling wordt aangepast. Dat kan gevolgen hebben voor je fiscale voordelen.

Lage overnamesom

In de agrarische sector is het gebruikelijk dat de ‘jonge generatie’ een lage overnamesom betaalt bij de overname van het bedrijf. Een overnamesom gebaseerd op de vrije waarde zou onbetaalbaar zijn. Niek: “Het idee achter de BOR is dat opvolgers bij het voortzetten van de onderneming niet direct een gigantische belastingrekening moeten betalen. Door de forse stijging van de grondprijzen, is zelfs een overname tegen waarde in verpachte staat vaak al te hoog gegrepen.”

Waarde bedrijf berekenen

Hoeveel vrijstelling je krijgt met de bedrijfsopvolgingsregeling, hangt af van de waarde van je onderneming. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar de goingconcernwaarde of naar de liquidatiewaarde. De hoogste van de twee geldt. Niek: “Laat je hierin goed adviseren, aan de hand van dit bedrag wordt namelijk de hoogte van de vrijstelling bepaald.”

Voorwaarden BOR

  • Bij schenking dient de overdrager minimaal 5 jaar eigenaar geweest te zijn, bij erving dient de overledene minimaal 1 jaar eigenaar te zijn geweest.

  • De nieuwe ondernemer dient het bedrijf minimaal 5 jaar voort te zetten.

  • In de Belastingaangifte moet duidelijk aangegeven worden dat je gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Volledige ontzorging rondom een bedrijfsovernametraject

Zowel financiële aspecten, draagvlak in de buurt, als de huidige wet- en regelgeving, zorgen ervoor dat de lat voor de toekomstige ondernemers hoog ligt. Met de diverse expertises van onze adviseurs, zorgen wij voor een succesvolle bedrijfsovername: van overnemen tot ondernemen. Wilt u advies of relevante informatie over wat er bij een bedrijfsovername komt kijken? Neem contact op met onze adviseurs.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar