Financieel aantrekkelijk staken

Publicatiedatum: 06 februari 2020

Wanneer je als melkveehouder het bedrijf wilt overdragen of afbouwen, komen er veel vragen op je af. Is een overname wel mogelijk? Hoe ga je het bedrijf afbouwen? Wanneer stop je met melken en wil je wel of geen jongvee opfokken? De antwoorden hierop bepalen de vervolgstappen.

Het is allereerst zinvol om de toekomstige wensen in kaart te brengen. Deze wensen bepalen namelijk welke stappen je de komende tijd gaat zetten. “Zorg ook voor een goed beeld van de financiële situatie op het bedrijf. Je wilt het bedrijf fiscaal zo gunstig mogelijk overdragen of staken. Daarom is het goed om na te gaan of er nog verrekenbare verliezen te compenseren zijn met de opbrengst van bijvoorbeeld fosfaatrechten”, zegt Jan Dortmans, adviseur Financieel Management. “Zijn er nog leningen die afgelost moeten worden, wat zijn daarvan de voorwaarden bij overdracht of bij staking van het bedrijf? Kijk ook naar de verwachte privé-uitgaven de komende 5 tot 10 jaar en ga na of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn.”

Samenwerking voor financieel voordeel

Een goede mogelijkheid bij staken is het starten van een samenwerking met een andere melkveehouder of staker, dat kan veel financieel voordeel opleveren. “Bij een op te starten samenwerking met een collega-melkveehouder zijn er een aantal opties te overwegen. Mogelijkheden voor de overdracht van fosfaatrechten zijn leasen met een koopoptie of het aangaan van een commanditaire vennootschap (CV)”, legt Dortmans uit. “Bij een CV gaat de samenwerking vaak verder dan alleen overdracht van fosfaatrechten door ook het in gebruik geven van grond, arbeid en/of gebouwen toe te voegen.”

Lease met koopoptie

Lease met een koopoptie is een laagdrempelige samenwerkingsvorm om fosfaatrechten over te dragen. Vooraf wordt, middels een contract, een bedrag voor de lease met koopoptie afgesproken, in overleg met de andere melkveehouder en vooraf wordt de termijn vastgesteld voor hoe lang de koopoptie wordt aangegaan. De koper wordt pas juridisch eigenaar van de fosfaatrechten zodra de laatste termijn is betaald.

Commanditaire vennootschap

Een Commanditaire Vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm van minimaal 36 maanden, waarbij één of meerdere beherende vennoten een samenwerking aangaat met één of meerdere stille vennoten. De verkopende partij is de stille vennoot. Deze stille vennoot is niet hoofdelijk aansprakelijk en mag tegelijkertijd ook geen bestuursactiviteiten verrichten.
De samenwerkingsvorm die ontstaat is een vorm waarbij de stopper met een zeer beperkt risico een vergoeding ontvangt voor de inbreng van fosfaatrechten, grond, arbeid en/of gebouwen. Mogelijk komt hier afroming voor in de toekomst.

Op welke samenwerkingsvorm de keuze valt is aan de ondernemer, maar belangrijk is om te realiseren dat het een onomkeerbare keuze is. Een weloverwogen keuze vraagt om een specialistische aanpak.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Dortmans.

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar