Fosfaatbank pas open na medio 2019

Publicatiedatum: 02 november 2018

De fosfaatbank voor fosfaatrechten gaat naar verwachting pas medio 2019 open, heeft minister Schouten bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil dat eerst alle bezwaarprocedures worden afgehandeld, voordat de fosfaatbank in werking treedt. Dit zou betekenen dat door het uitstel de ontheffing pas vanaf 2020 in zou gaan. Of voor het jaar 2019 nog een uitzondering wordt gemaakt, is niet bekend.

Loting voor toekenning fosfaatrechten

Bij het toekennen van de fosfaatrechten wordt een systeem van loting gebruikt. De ontheffing per bedrijf wordt anders te klein voor een voldoende bijdrage aan de bedrijfsvoering, verwacht Schouten. Die verwachting is gebaseerd op de relatief kleine hoeveelheid fosfaat in de fosfaatbank en het verwachte grote aantal aanvragen. Een aantal van 12.000 bedrijven zouden in theorie een aanvraag kunnen doen omdat ze voldoen aan de voorwaarde voor grondgebondenheid. 
Het bedrijf moet in het aanvraagjaar en gedurende de gehele periode grondgebonden zijn. Een bedrijf is grondgebonden als het aantal fosfaatrechten inclusief eerder toegekende ontheffingen uit de fosfaatbank kleiner is dan de fosfaatruimte. De fosfaatruimte is gebaseerd op het aantal hectares volgens de gecombineerde opgave maal de bijbehorende fosfaatgebruiksnorm.

Extra kans voor jonge landbouwers

In de regeling krijgen jonge boeren, die niet ouder zijn dan 40 jaar, een dubbele kans via het lotingssysteem. Een jonge landbouwer moet de gehele ontheffingsperiode bedrijfshoofd blijven. 

Ontheffing meer productie

Boeren die voldoen aan de voorwaarden krijgen via de fosfaatbank voor 5 jaar een ontheffing om meer melkveefosfaat te produceren dan volgens het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Tijdens de ontheffingsperiode mogen geen fosfaatrechten verkocht worden. 
De normale openstelling van de fosfaatbank zal zijn op 1 september en zal 4 weken duren. De fosfaatbank wordt gevuld met de 10% afroming uit verhandelde fosfaatrechten. Dit jaar is de openstelling later omdat de regeling nog uitgewerkt moest worden en er toestemming nodig was vanuit Brussel.

Op de website van RVO.nl komt een aanvraagformulier beschikbaar. Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Een adviseur van DLV Advies kan hierbij helpen. 

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws