Haal meer uit adviezen

Publicatiedatum: 22 april 2016

De marges in de varkenshouderij zijn dun. Goede financiële resultaten zijn alleen mogelijk als het in de stal goed draait. Tal van adviseurs staan de varkenshouder bij om de resultaten te verbeteren. De dierenarts en de voorlichter van de voerleverancier komen periodiek langs om de varkenshouder te begeleiden. Daarnaast worden specialisten ingehuurd wanneer specifieke kennis nodig is.

Soms is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Zeker wanneer adviezen tegenstrijdig zijn of
wanneer adviseurs de oorzaak voor tegenvallende resultaten buiten hun werkterrein zoeken. Bijvoorbeeld als de dierenarts de matige groei wijt aan de kwaliteit van het voer, terwijl volgens de voerleverancier een gezondheidsprobleem de oorzaak is. Om maximaal te profiteren van de kennis van adviseurs is het nodig om zelf structuur te geven aan de bedrijfsbegeleiding. Dat kan door periodiek met het begeleidend team van dierenarts, voervoorlichter en personeel om tafel te gaan, al dan niet onder leiding van een extern begeleider. Indien gewenst kan daarbij een specialist aanschuiven. 

Kritiek omarmen

Om een team goed te kunnen laten functioneren, is het in de eerste plaats belangrijk dat je als varkenshouder kritisch naar jezelf kunt kijken. Dat is goed voor het onderling vertrouwen en maakt ieders product of inbreng bespreekbaar. De varkenshouder heeft een andere rol dan de overige teamleden: hij beslist en de adviseurs adviseren. De rol van medewerkers zit daar tussenin. Zij nemen niet de beslissingen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de stal. 

Kritisch naar eigen functioneren kijken boekt vooruitgang

Marco Hol, adviseur bij DLV Advies, begeleidt periodiek varkenshouders en hun team en personeel, waarbij hij er in de eerste plaats voor zorgt dat het overleg goed verloopt. Voor Hol houdt dat onder andere in dat iedereen aan het woord komt. Hij heeft gemerkt dat het voor medewerkers niet altijd even makkelijk is om eerlijk te zijn zodra dat kritisch is richting de varkenshou-
der - lees werkgever. Hol ziet het als zijn taak om die kritische noot toch boven tafel te krijgen, omdat dit het eindresultaat ten goede komt. Hol merkt dat dit soms ook bij toeleveranciers speelt. Die willen immers niet het risico lopen hun klant te verliezen. Voor de DLV'er heeft het tegen deze achtergrond een toegevoegde waarde als de partner van de varkenshouder deelneemt aan het overleg: zij durft kritisch te zijn naar de varkenshouder toe. Dit kan voor anderen een stimulans zijn om zich ook kritisch en open op te stellen. Hol ziet dat varkenshouders die kritisch naar hun eigen functioneren kijken, de meeste vooruitgang boeken.

Structuur in aansturing

Ook is een goede voorbereiding van het overleg nodig. Dat begint met een agenda met de te bespreken punten. Hol nodigt alle teamleden uit om onderwerpen aan te dragen. Dat levert vaak te veel onderwerpen op om tegelijk op te pakken. Er moeten prioriteiten gesteld worden door zaken die het meeste rendement opleveren, het eerst op te pakken. Hol hecht veel waarde aan het maken van goede afspraken tijdens het overleg. Dat kan het beste door afspraken en doelstellingen duidelijk vast te leggen. In het volgende overleg worden de afspraken nagelopen, veranderingen gemonitord en zo nodig wordt bijgestuurd. Door op deze manier te werken ontstaat een vaste structuur in de aansturing van het bedrijf van plannen, uitvoeren, controleren en zo nodig bijsturen. Soms houdt bijsturen in dat afscheid wordt genomen van een leverancier. De ene varkenshouder heeft hier meer moeite mee dan de andere. Afscheid nemen van een zakelijke relatie kan nodig zijn om resultaat te boeken. Hierbij merkt Hol wel op dat het belangrijk is om tijdens het proces niet te veel te schakelen. De meeste veranderingen in de bedrijfsvoering hebben namelijk tijd nodig voor ze tot concreet resultaat leiden.

Lees de volledige publicatie in de Boerderij van 19 april j.l. Neem voor meer informatie contact op met Marco Hol via m.hol@dlvadvies.nl of 06 26 51 86 86.

Tot € 480.000 subsidie voor herstel in aardbevingsgebied

Veel agrarische ondernemers in Groningen hebben last gehad van problemen door de gaswinning. Door schade aan hun bedrijven en vertraging bij het versterken...

Lees verder

Webinar Vestigingssteun bij bedrijfsovername 22 april 20.00 uur

Heb je onlangs of ben je van plan een agrarisch bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid