Handel fosfaatrechten langzaam op gang

Publicatiedatum: 13 november 2017

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel staat voor de deur. Daarmee komt ook de vraag naar deze rechten op gang. De prijzen die worden genoemd liggen rond de € 200 per kilo fosfaat, ofwel zo’n € 8.000 per koe. De verwachting is dat de vraag naar rechten de komende maanden aantrekt. De handel in fosfaatrechten komt langzaam op gang.

Nu er nog maar weinig wordt verkocht of gekocht, hebben handelaren vooral een faciliterende rol. Dat wil zeggen: het bij elkaar brengen van de kopende en verkopende partij. Het is de bedoeling dat melkveehouders in januari een beschikking over het aantal fosfaatrechten krijgen, meldt RVO.nl. Pas daarna zal de handel in de fosfaatrechten echt op gang komen. Als er meer duidelijkheid is en het fosfaatrechtenstelsel daadwerkelijk van kracht is, zullen er iedere dag rechten worden verhandeld, net als bij het melkquotum destijds. Dan is het noemen van een prijs ook veel eenvoudiger en realistischer.

€ 8.000 per koe

Voor de uitspraak van het hof in Den Haag was er wel wat handel, maar echt van de grond kwam de handel in fosfaatrechten nog niet. Fosfaatrechten werden eind oktober, begin november verhandeld voor prijzen die rond de € 200 per kilo fosfaat lagen. De ene handelaar meldt prijzen die iets hoger liggen dan de genoemde € 200, terwijl een ander rept over prijzen die dichter bij de € 190 per kilo liggen. Per melkkoe is, afhankelijk van de melkproductie, ongeveer 42 kilo fosfaat nodig. Met de schommelende prijzen in deze onzekere periode, varieert de prijs voor de fosfaatrechten voor het houden van één extra melkkoe tussen de € 8.000 en € 8.500.

Herrold Lammertink, directeur van adviesbureau DLV Advies, schrikt niet van de bedragen rond de € 8.000. “Toen het melkquotum nog bestond werden er bedragen betaald die twee keer zo hoog lagen”, zegt hij, terwijl hij direct ook aangeeft dat een vergelijking tussen de fosfaat- en melkquota niet opgaat. “Het fosfaatreductieplan gaat een stuk verder dan alleen de melkproductie.” Het melkquotum werd bovendien ingevoerd om de melkproductie in te dammen. Er werd meer melk geproduceerd dan geconsumeerd in Europa, met de welbekende melkplas en boterberg als gevolg.

Rechten van stoppers

Hoeveel fosfaatrechten er straks überhaupt verhandelbaar zijn, durft Lammertink niet te zeggen. “Het is nog maar de vraag wat er met de rechten gebeurt die van de stoppers komen. Als die besluiten om bijvoorbeeld jongvee op te fokken, en die signalen zijn er, heeft dat tot gevolg dat er minder vrijkomt dan eerder gedacht.” De verhandelbaarheid wordt volgens Lammertink ook sterk beïnvloed door het aantal stoppers. Zijn er straks voldoende stoppers? Wat zijn de fiscale consequenties voor stakers met betrekking tot de rechten? Komt er fiscale ruimte om een staking goed mogelijk te maken voor een stoppende ondernemer?

Lammertink vreest dat het fosfaatreductieplan een onbekend aantal melkveehouders de kop kan gaan kosten. “Er zijn ondernemers die een nieuwe stal hebben gebouwd voor 200 melkkoeien”, zegt hij. “Die mogen straks maar 100 koeien melken. Dan hoef ik niet uit te leggen wat de gevolgen zijn.” Lammertink hoopt dat de banken in deze gevallen willen meedenken met de melkveehouders. “Dit soort gevallen, en die zijn er, houden het zonder meedenken en -werken van financiers niet lang vol.”

Voorwaarden voor leasen nog onduidelijk

De komende maanden zal er nog veel duidelijk moeten worden over het fosfaatrechtenstelsel. Niet alleen over hoeveel fosfaatrechten er nodig zijn voor de knelgevallenregeling, maar ook over de fiscale aspecten, zoals afschrijving op de fosfaatrechten en over de voorwaarden die er worden gesteld aan het leasen van de rechten.

Lammertink, ziet ook dat er nog zoveel onduidelijkheden zijn over het fosfaatrechtenstelsel, dat een richting in de markt niet tot nauwelijks te voorspellen is. “Komen er vormen om fosfaatrechten te leasen? Wat lease je dan als een recht al deels benut is? Wat zijn de voorwaarden waaraan dergelijke overeenkomsten moeten voldoen?”, vraagt Lammertink zich af.

Fosfaatrechten kopen of leasen

Veehouders krijgen in januari een beschikking van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl). In die beschikking staat over hoeveel fosfaatrechten zij voor hun bedrijf kunnen beschikken. In principe kan de handel in fosfaatrechten hierna beginnen, omdat iedereen rechten heeft om te verhandelen. Veehouders kunnen in plaats van kopen of verkopen ook fosfaatrechten leasen of verleasen.

De handel in fosfaatrechten komt er niet veel anders uit te zien dan die in pluimvee- en varkensrechten, meldt RVO.nl. Partijen in de markt, vragers en aanbieders, zullen elkaar moeten vinden en tot een akkoord moeten komen. Hoe groot het aanbod aan fosfaatrechten wordt, is lastig in te schatten. Datzelfde geldt voor de vraag naar de rechten.

Bron artikel: Boerderij.nl

163 miljoen euro vestigingssteun voor jonge boeren

De Tweede Kamer heeft op donderdag 15 februari ingestemd met de verhoging van het budget voor de vestigingssteun voor jonge boeren. Een amendement van...

Lees verder

Jaarlijkse vergoeding van € 1.680 of € 2.430 per hectare voor extensivering in Natura 2000-gebieden

Ben je melkveehouder in (de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kun je samen met één of meer collega’s subsidie...

Lees verder

Meer nieuws

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid