Het verdienvermogen van het agrarisch erf

Publicatiedatum: 17 augustus 2021

FrieslandCampina publiceerde halverwege deze maand haar garantieprijs voor augustus op de website. Inmiddels is de garantieprijs voor september ook gepubliceerd en deze is licht gestegen. Het duurt nooit lang of de eerste reacties staan op het Melkveehouders-prikkebord. “De melkprijs zal altijd veel discussie geven”, zegt Herrold Lammertink, directeur bij DLV Advies in zijn blog in Boerderij.  “We weten in ieder geval zeker dat nooit iemand zal zeggen dat het te veel is.”

“Als melkveehouder heb je slechts beperkt mogelijkheid om direct invloed te hebben op die prijs. Je kunt hier en daar meedoen met verschillende melkstromen om tot een plusje te komen, maar voor de grootste plas melk ben je afhankelijk van de markt. Dit geldt overigens voor iedere producent van een grondstof.”

Alternatieve financieringsmogelijkheden

“Als melkveehouder zit de ontwikkeling nu ook niet alleen meer in het houden van extra koeien”, vervolgt Herrold.  “De laatste liter melk, waarvoor mest afgezet moet worden, ruwvoer aangekocht moet worden en geïnvesteerd moet worden in fosfaat, kan niet meer veel bijdragen aan het saldo. Het financieren van uitbreiding valt daarom meestal niet mee. Financiële ruimte zoeken in de stille reserves van de onderneming, door bijvoorbeeld eigen grond in pacht te brengen, geeft zeker mogelijkheden. Ruimte te zoeken door te gaan betalen voor ‘het gebruik’ van mechanisatie in plaats van betalen voor het ‘in bezit hebben’ ervan heeft zeker ook een effect. Het zijn manieren om je bedrijf financieel weerbaarder te maken tegen prijsschommelingen of een droge periode. Financieren is meer dan een hypotheek vragen aan de bank, het kan ook anders. Optimalisatie van de bedrijfsvoering levert altijd wat op, al is het maar om een schommelende melkprijs te kunnen opvangen. In de basis moet iedere ondernemer weten voor welke kritieke melkprijs hij kan produceren, zodat hij aan de verplichtingen kan voldoen.”

Kansen benoemen

“Om weerbaarder te worden of gewoonweg om meer geld te verdienen, is het ook mogelijk om de totale inkomsten van je bedrijf te versterken door de inzet van andere verdienmodellen. Er zijn kansen op het vlak van energieproductie en energieopslag, op het vlak van natuurproductie en natuurbeheer, op het vlak van zorg, maar natuurlijk ook op het vlak van het opwaarderen van je eigen melk, bijvoorbeeld door zelf kaas te maken. Steeds meer melkveehouders zoeken ook naar die andere verdienmodellen. Er komt veel bij kijken om te beoordelen of het past op je bedrijf en of het voor jou als mens geschikt is.”

Slim combineren

“Daarnaast moet een ander verdienmodel ook nog eens in te passen zijn op jouw locatie. Kan het voor wat betreft de vergunningen wel? Wil een gemeente meewerken aan een eventuele wijziging? En is duidelijk welke invloed bijvoorbeeld een extra tak heeft op de ontwikkelingsruimte van je melkveebedrijf? Het verdienvermogen van het melkveebedrijf gaat steeds meer verschuiven naar het verdienvermogen van het agrarisch erf. Het slim combineren van het goede imago van de melkveesector met een ander verdienmodel heeft zeker een financiële kans. Wanneer een bedrijf daardoor financieel duurzamer wordt, is er ook een toekomst voor dat agrarische erf en zijn bewoners”, aldus Herrold.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Boerderij

 

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws