"Koeien blijven lopen"

Publicatiedatum: 08 februari 2016

Lees de visie van Herrold Lammertink over de ontwikkelingsstrategie van melkveebedrijven. D melkstroom blijft toenemen, ondanks hoge toegerekende kosten.

Friesland Campina betaalt 2 cent extra voor de melk die geleverd wordt in de eerste zes weken van dit jaar, als er op bedrijfsniveau niet meer wordt geleverd dan in de referentieperiode eind vorig jaar. Ondanks de uitbreiding
van zijn verwerkingscapaciteit is de groei in melkstroom zo groot dat de zuivelaar problemen heeft om alle melk van zijn leden te verwerken.

Die groei vond plaats in een periode waarin de gemiddelde melkprijs rond 30 cent lag. Volgens bedrijfseconomen is dat in ieder geval minimaal 5 cent onder de kostprijs. Dus bij iedere extra kilogram melk, verslechtert het resultaat. In mijn ogen is er dan ook geen financiële prikkel om vol gas te melken. Toch blijft de melkstroom toenemen, ondanks hoge toegerekende kosten. Hoe meer verlies hoe beter? Of is het toch geen echt verlies?
Een jaar of vijf geleden stond in ieder bedrijfsontwikkelingsplan dat de groei moest plaatsvinden in het quotumvrije tijdperk. De stallen werden alvast gebouwd op deze groei, die vanaf 2015 zou moeten beginnen. 15 procent meer melk, was de algemene verwachting die je overal hoorde.

Ontwikkelingstrategie met banken

Een halfvolle nieuwe stal was toen niet erg, tenminste, als je alleen keek naar de financiële cijfers. Je bepaalde de ontwikkelstrategie met de banken. Door slim afstemmen van de aflossingen maakte je een groeisprong qua gebouwen, zonder de directe noodzaak om de stal vol te zetten met vee. Maar er was in die tijd ook een groep ondernemers die juist wel de keuze maakte om daadwerkelijk te groeien in vee-aantal en productie. Dit ondanks de berekeningen die deze ondernemers voorgeschoteld kregen. Die berekeningen toonden dat door extra vee, extra voer, extra mestafzet en extra quotum deze directe uitbreiding financieel gezien absoluut een verkeerde keuze was.

Vee-aantallen op peil

Vandaag de dag weet die groep ondernemers, die zogenaamd niets verdiend heeft, wel beter. Juist deze bedrijven hebben een melkveefosfaatreferentie waar je 'u' tegen zegt. Juist zij hebben de vee-aantallen op peil, passend bij hun nieuwe situatie, zonder dat ze daarvoor straks fosfaatrechten moeten aanschaffen. Deze bedrijven zijn daarnaast ook nog eens gegroeid, zonder dat er bij de stijging in fosfaatproductie op bedrijfsniveau, extra grond onder het bedrijf hoeft te komen. De onzekerheid en onduidelijkheid over de eigen ontwikkelmogelijkheden die veel bedrijven voelen, is een van de redenen dat nu zo hard doorgemolken wordt. Het verleden toont immers dat het verstandig is zo snel mogelijk het bedrijf op maximale omvang te krijgen. Wat je hebt, kan je niet meer afgenomen worden, is de gedachte. Iedere koe wordt nu aangehouden omdat de fosfaatrechten nog niet wettelijk afgekondigd zijn. 

Het is nog niet duidelijk hoe de referentiedata gaan werken en wat dit straks betekent voor de groeimogelijkheden. Ook is niet duidelijk hoe een eventuele fosfaatrechtenhandel eruitziet en welke prijzen betaald gaan worden. Dus de koeien blijven lopen, totdat de wettelijke rem waarheid wordt.

Deze blog van Herrold Lammertink is geplaatst in de Boerderij van 2 februari j.l. 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar