Let op voor beslissingstermijn deelname SRV

Publicatiedatum: 31 juli 2020

De uitgestelde beschikkingsdatum van de SRV is verstreken. De meeste bedrijven hebben de beschikking inmiddels binnen, de laatste bedrijven wachten nog op uitsluitsel. RVO belt actief de eerste bedrijven met een beschikking  en vragen de ondernemers of ze een keuze hebben gemaakt. Wanneer de ondernemer heeft besloten niet deel te nemen aan de SRV, vragen zij naar de reden van het afzien van de regeling en verzoeken dit per mail te bevestigen.

Marco Hol begeleidt namens DLV Advies veel bedrijven die zich hebben ingeschreven voor de SRV. Hij adviseert ondernemers geen mail te sturen, omdat dit geen onderdeel is van de procedure. “De procedure van de regeling is helder. Alleen deelnemers die de modelovereenkomst hebben ingestuurd kunnen deelnemen aan de regeling. Ondernemers hoeven dus niet uit eigen beweging aan te geven dat zij niet deelnemen en/of waarom niet.” Er zouden consequenties aan kunnen zitten bij een eventueel latere regeling, als een ondernemer nu actief per mail aangeeft niet deel te nemen. Daarom is het advies dat Marco aan zijn klanten geeft duidelijk: hou je aan de regeling zoals die is opengesteld. Het ingaan op de vragen van RVO kan natuurlijk wel, dat is ook aan de ondernemer zelf of hij daar antwoord op kan en wil geven. 

Meer tijd voor keuze deelname SRV

Om je aan de regeling te houden moet je binnen acht weken na de beschikkingsdatum de modelovereenkomsten insturen. In sommige situaties is het voor een deelnemer niet mogelijk om binnen deze termijn een besluit te nemen, omdat er nog te veel onduidelijk is. Men is bijvoorbeeld afhankelijk van de gemeente, provincie en / of bank, voor zekerheid over de mogelijkheden voor de toekomst van de ondernemer, na sanering van het bedrijf.

Meld je in dat geval bij RVO is het advies van Marco. In sommige gevallen waarin alle betrokken partijen het er over eens zijn dat er meer tijd nodig is, kan het verzoek gedaan worden tot uitstel. Er moet dan een verzoek worden gedaan bij RVO om de termijn te verlengen, met motivatie waarom en met een verklaring danwel ondersteuning van het verzoek van bijvoorbeeld de gemeente, provincie of bank, dat uitstel gewenst is.

Flora- en faunaonderzoek

Naast de beslissingstermijn kan ook het verplichte flora- en faunaonderzoek voor een aantal bedrijven roet in het eten gooien. Hieruit blijkt soms dat er mogelijk vleermuizen of andere beschermde dierensoorten aanwezig zijn. Dit betekent dat er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden, wat ruim een jaar in beslag kan nemen. Hierdoor komt de voorwaarde om binnen 14 maanden het bedrijf gesloopt en gesaneerd te hebben in de knel. Ondernemers voor wie dit geldt doen er goed aan dit zo snel mogelijk te melden bij RVO en de gemeente en hierover in overleg gaan om te komen tot oplossingen. Marco: “Zij geven aan deze informatie graag zo snel mogelijk te willen ontvangen, om eventueel maatwerk te kunnen leveren.”

Voor ondersteuning bij deelname aan de SRV, neem contact op met een van onze adviseurs

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco