Luchtwasser vaak gemakkelijkste oplossing

Publicatiedatum: 05 september 2018

Met een luchtwasser kunnen varkenshouders voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. De mogelijkheden en kosten verschillen per bedrijf. ''Het is maatwerk per bedrijf'', zegt Jos de Groot, directeur bij DLV Advies.

Deelnemers aan de stoppersregeling hebben de keuzemogelijkheid hun varkensbedrijf ook na 2020 voort te zetten. Zij hebben nog anderhalf jaar om te voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel potentiële stoppers alsnog besluiten door te gaan.

Luchtkanaal op het dak

Wat kost het gemiddeld genomen om een bestaande vleesvarkensstal klaar te stomen voor 2020? "De kosten hangen af van de situatie. Dat is maatwerk per bedrijf. Vleesvarkensstallen zijn in ieder geval gemakkelijker 2020-proof te maken dan zeugenstallen'', zegt Jos de Groot, directeur Bouw bij DLV Advies. De Groot kent een paar vleesvarkensbedrijven die onlangs investeerden in het emissiearm maken van één of meerdere stallen. Het betreft bedrijven met een omvang van zo'n 1.000 vleesvarkens. In alle gevallen werd een centraal afzuigkanaal aangelegd en een luchtwasser geplaatst. "Een luchtkanaal kost € 200 tot € 400 per strekkende meter, afhankelijk van de situatie. In sommige gevallen moet ook de ventilatie worden aangepast", aldus De Groot. Volgens De Groot kan een centraal luchtkanaal op meerdere manieren worden aangelegd. "Soms zien we mogelijkheden in de bestaande situatie. We hebben ook al een paar keer een luchtkanaal op het dak gemaakt, langs de dakrand."
Houd bij de keuze voor een chemische luchtwasser rekening met de kosten voor opslag van zwavelzuur en spuiwater, zo raadt De Groot aan. "Wanneer je daar nog voorzieningen voor moet treffen, ben je zo €15.000 verder."

Situatie in kaart brengen

Hoe kan je ammoniak voldoende reduceren tegen zo laag mogelijke kosten? Voor varkenshouders die alsnog willen voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting is dat dé centrale vraag. Een luchtwasser plaatsen is in veel gevallen de oplossing om voldoende ammoniak te verminderen. Andere maatregelen, op vloer- en kelderniveau, zijn vaak een stuk ingrijpender en lang niet altijd toereikend als het gaat om ammoniakreductie.

Kosten maatregelen

De kosten om een vleesvarkensstal klaar te stomen voor 2020 verschillen dus per bedrijf. Je moet rekening houden met een investering van € 65 tot € 75 per varkensplaats. Een luchtwasser kost circa € 60.000. Voor het maken van een centraal afzuigkanaal en bijbehorende werkzaamheden kan je snel € 15.000 rekenen. Hoe hoger de stal, hoe makkelijker het is om een luchtkanaal in te passen.
Is een dergelijke investering op een bedrijf met 1.000 vleesvarkens rond te rekenen? Ook dat verschilt per bedrijf.
Bedrijven met een omvang van 1.000 tot 1.500 vleesvarkens zijn kleiner dan het gemiddelde vleesvarkensbedrijf. Investeren en werken met een voergeldcontract voor deze bedrijven een serieuze optie. Bedrijven zijn dan verzekerd van een vast inkomen en dat maakt de investering iets zekerder. 

Investering in luchtwassen

Een investering in een luchtwasser is vrijwel altijd de beste en goedkoopste optie om aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen. Soms zijn kleine afdelingsluchtwassers ook nog een optie, al zijn die qua voorzieningen vaak wel lastiger in te passen. 
Waar je als varkenshouder in Brabant vanaf 2022 met alle stallen aan strenge milieueisen moet voldoen, is er buiten die provincie de mogelijkheid om intern salderen toe te passen. In Brabant worden wel forse investeringen per stal verwacht, daarbuiten is vaak één luchtwasser voldoende om een bedrijf met twee stallen emissiearm te krijgen.

Dit artikel verscheen in De Boerderij van 28 augustus 2018.

Stappenplan stoppersregeling

Of je nu gaat stoppen of een doorstart maakt, in beide gevallen komt er veel op je af. DLV Advies maakte een overzichtelijk stappenplan dat je hierbij kan helpen.
 

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar