Melkprijs 2015 zorgt voor problemen in liquiditeit

Publicatiedatum: 01 december 2014

Momenteel daalt de melkprijs en daarbij is de verwachting dat deze daling nog verder doorzet. Binnen Melkveemanager signaleren we nu de eerste liquiditeitsproblemen bij melkveebedrijven. De verwachting is dat deze liquiditeitsproblemen alleen maar groter worden door de dalende melkprijs. Liquiditeitsprognose en -bewaking zijn van essentieel belang om mogelijke toekomstige liquiditeitsproblemen tijdig inzichtelijk te maken.

De melkprijs ligt op dit moment op een niveau van rond de € 0,34 per kg. Kijkend naar de prijzen van boter, kaas en melkpoeder op de termijnmarkt is verdere daling naar € 0,30 niet ondenkbaar. DLV ziet veel spreiding tussen bedrijven qua kostprijs per kg melk. Gemiddeld ligt de kostprijs van melk op een niveau van rond de € 0,38 per kg. Dit betekent een tekort van € 0,08 op basis van een melkopbrengst van € 0,30. Op een bedrijf van 1 miljoen kg melk resulteert dit in een tekort van € 80.000,-. Het is noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de liquiditeitstekorten op bedrijfsniveau. Vooral het tijdig signaleren van liquiditeitstekorten is belangrijk om mogelijke problemen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Het is belangrijk actie te ondernemen aangezien de spreiding tussen bedrijven is zeer groot. Een specialist Financieel Management van DLV is hierbij onmisbaar. Deze kan, samen met de ondernemer, een liquiditeitsprognose opstellen en verdere financiële stappen in kaart brengen.
 
Voor meer informatie:
Tom Baak, tel. 06 – 53 42 94 38
Vic Boeren, tel. 06 – 53 40 78 06
 
 

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar