Opkoopregeling veehouderijen in Overijssel opengesteld

Publicatiedatum: 08 januari 2021

De provincie Overijssel heeft besloten de eerste tranche van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ uit te voeren. Inschrijven kan vanaf dinsdag 19 januari tot en met 28 februari 2021.

Er komt een extra mogelijkheid om te stoppen voor agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura-2000 gebieden gevestigd zijn. Provincies hebben budget gekregen om dergelijke bedrijven aan te kopen op basis van vrijwilligheid. Voor de eerste tranche is er in de provincie Overijssel 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Rankingsysteem

Omdat de door LNV beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn om alle veehouderijen, die in aanmerking komen, een aanbod tot aankoop te kunnen doen, werkt Overijssel met een rankingsysteem. Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor deze regeling, dient in elk geval een uitstoot te hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Deze maand zal er meer informatie komen over de diverse criteria waar een bedrijf aan dient te voldoen.

Lees meer 

Noaberschap

De procedure in de provincie is er op gericht dat er een oplossing komt voor vermindering van de stikstofneerslag enerzijds. Anderzijds wil ze de economische ontwikkeling behouden en versterken. Noaberschap staat bij deze aanpak centraal. Zo werken ze aan een oplossing die de vergunningverlening in de landbouw, (woning)bouw, infrastructuur en andere projecten op korte termijn weer mogelijk maakt. Met een gebiedsgerichte aanpak zoekt de provincie samen met bedrijven en inwoners naar nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en biodiversiteit ter bevordering van de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling op het platteland.

Aanmeldprocedure

Heeft u interesse en wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet? Vul onderstaand formulier in of neem contact op met onze adviseur. DLV Advies kan voor u de berekening uitvoeren en indien gewenst de aanmeldprocedure in werking zetten.

De aanmeldingsprocedure wordt op 19 januari gepubliceerd via onder andere de provinciale website. Na 28 februari 2021 zal na controle en op basis van ranking met aangemelde veehouders een gesprek plaatsvinden. Hierbij wordt een aanbod gedaan tot aankoop. Dit aanbod is afhankelijk van de animo en de beschikbare financiën.

Meer informatie hierover is te vinden op www.overijssel.nl

* verplichte velden

 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar