Saldo melkveehouderij aanleiding voor actie

Publicatiedatum: 25 augustus 2015

De halfjaarcijfers uit het analyseprogramma MelkveeManager van DLV zijn bekend. De cijfers liegen er niet om. Een lage melkprijs, relatief hoge voerkosten en voor veel bedrijven hoge mestafzetkosten zorgen voor een slecht saldo. Het saldo in het eerste half jaar van 2015 was gemiddeld 18,45 cent per kg melk.  

Dalende zuivelnoteringen
De melkprijs van net 32 cent heeft in het eerste halfjaar van 2015 liquiditeitstekorten veroorzaakt bij een aanzienlijke groep melkveehouders. Deze groep groeit momenteel fors. De gemiddelde melkprijs van nu 28 cent is hier debet aan, en het einde lijkt nog niet in zicht. Alle zuivelnoteringen zijn dalende. De melkveehouderij lijkt het hele jaar 2015 te moeten melken onder haar kostprijs van 36 cent.

Hogere voerkosten De voer- en kustmestkosten zijn door hogere prijzen in 2015 iets hoger dan begin vorig jaar. In verschillende regio’s is er door droogte nog te weinig gras geoogst en de maïs lijkt zeer wisselend qua massa. Wat dit met de ruwvoerprijzen zal doen hangt vooral af van de beschikbaarheid van liquide middelen op de bedrijven. Het is de vraag of er naast beschikbaar geld voor de pacht, ook voldoende geld is voor maisaankoop.

Forse uitdaging
Met een saldo van 18,45 cent per kg melk over het eerste half jaar heeft de gemiddelde melkveehouder een forse uitdaging om dit jaar aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Uitstellen van investeringen, het kennen van uw kostprijs en het maken van liquiditeitsprognoses helpen hierbij. Zo weet u waar u staat en wat u te wachten staat. Voor  vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de [adviseur financieel management] in uw regio.

Opbrengsten
Melkgeld (na aftrek superheffing) 32,1
Omzet en aanwas 3,2
Totaal melkveehouderij 35,3
   
Toegerekende kosten melkvee
Voerkosten  
Krachtvoer 8,15
Bijproducten 0,55
Mineralen 0,24
Melkproducten 0,21
Ruwvoer 1,45
Overige voerkosten 0,09
Totale voerkosten 10,69
   
Opbrengst minus voerkosten 24,61
   
Diergebonden kosten
Fokkerijkosten 1,03
Diergezondheid 0,98
Strooisel 0,55
Overige kosten melkvee 0,62
Totaal diergebonden kosten 3,18
   
Totaal grondgebonden kosten 2,89
   
Saldo Melkveehouderij 18,45


Voor meer informatie neem contact op met Niek Groot Wassink

Het nut van benchmarking in de varkenshouderij

In een sector waar de diversiteit toeneemt, wordt het voor ondernemers steeds uitdagender om de prestaties van hun bedrijven te evalueren. Het begrijpen...

Lees verder

Doelvoorschriften als aanjager voor vooruitgang

Van de varkenshouderij worden wonderen verwacht. In samenwerking met de bevoegde autoriteiten zijn stallen opgetrokken die een levensduur van 40 jaar hebben....

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid