Stijgende gezondheidskosten varkenshouderij

Publicatiedatum: 21 juni 2016

In de varkenshouderij, met name in de zeugenhouderij, is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van gezondheidsaanpak. Met name op het vlak van entingen zijn stappen gemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gezondheidskosten met één euro zijn toegenomen ten opzichte van tien jaar geleden. De gemiddelde omvang van de zeugenbedrijven is in dezelfde periode met 200 zeugen toegenomen.

Grote variatie in gezondheidskosten

Een grote variatie in gezondheidskosten komt voor doordat er een enorme verschuiving plaatsvindt naar preventieve gezondheidszorg, biosecurity, gezond (SPF-achtig) uitgangsmateriaal, strategische gesprekken met dierenartspraktijken en stalbetreders. Entingen bij biggen zijn deels een initiatief vanuit de zeugenhouder, maar door de afnemer worden er ook vaak entingen geëist. Dierdagdosering, een stijgende productie en schaalvergroting spelen hierin een rol.
Op de grotere zeugenbedrijven zijn de kosten voor gezondheid per big als volgt te verdelen; circa 60 cent voor medicaties, circa € 2,60 voor entingen en circa 30 cent voor overige zaken (bezoeken, onderzoek en monitoring). 
De stijging van één euro moet in de zeugenhouderij gecompenseerd worden door een ruim 5% hogere voerwinst. Doorgaans worden de kosten op de biggenprijs doorberekend aan de vleesvarkenshouder. Door een verbetert resultaat en arbeidsbesparing moet deze investering terugverdiend worden.

Gezondheidskosten zijn niet de enige kosten die fors gestegen zijn. Ook andere kosten als huisvesting, arbeid en mest zijn fors gestegen. Door deze stijgingen tezamen heeft de zeugenhouderij gemiddeld 20% hogere voerwinsten nodig. Het is lastig om deze verhoogde kosten te compenseren met opbrengsten, voerwinst of reductie van kosten op een ander gebied. Het rendement van de onderneming gaat dus in verhouding achteruit, de kosten stijgen en met deze stijgende kosten zijn we in staat om de voerwinst op het oude niveau te houden.

Verlaging van gezondheidskosten mogelijk en zinvol?

Het is te simpel om te besluiten een enting niet meer uit te voeren. Waar het om gaat is wat de big nodig heeft om goed te kunnen presteren bij de vleesvarkenshouder. Is er informatie-uitwisseling met de vleesvarkenshouder? Moet een enting tijdelijk ingezet worden ter compensatie van overige gezondheid, technische of  overige aspecten zoals klimaat, voeding etc. 
Stem met uw dierenartsenpraktijk af of er op verantwoorde wijze op gezondheidskosten te besparen is. Maar minstens zo belangrijk: stem periodiek af of de gekozen maatregelen nog de juiste zijn of dat er bijgestuurd moet worden. Betrek hierbij eventueel ook andere partijen zoals de afnemer van de  biggen en de voerleverancier. 
Een adviseur van DLV Advies kan u ondersteunen bij het onderverdelen van de gemaakte dierenartskosten en deze vergelijken met en specifieke benchmark. Hierdoor krijgt u inzicht in de verdeling van uw gezondheidskosten en in de absolute bedragen per enting, dosis, flacon, visite en de totale kosten per zeug of big. 

Neem voor meer informatie contact op met Gerben Schrijver via g.schrijver@dlvadvies.nl of 06 53 72 16 89.
 

Uitbreiden in fosfaatrechten of samenwerken?

Op basis van de fosfaatrechtenhandel in 2018 en 2019 was de verwachting van experts dat de vraag naar fosfaatrechten in 2020 zou stijgen. Inmiddels is...

Lees verder

Blog: "2020 minder jaar door dip in de melkprijs"

Voor mei is de garantieprijs 33 cent. Sinds 2016 is ze nog niet zo laag geweest. Zet dit maar eens tegenover de 36 cent waar mee gerekend wordt in de langjarige...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid