Toekomstvisie door inzicht in cijfers

Publicatiedatum: 16 augustus 2022

“Als varkenshouder heb je niet direct invloed op de actuele marktontwikkelingen. Dit betekent niet dat je dit zomaar aan je voorbij moet laten gaan. Zeker in de huidige markt, waarin liquiditeitskrapte merkbaar is, houd je grip op de situatie wanneer je de markttendensen volgt en inspeelt op externe factoren”, stelt Rafke Cleutjens, adviseur Financieel Management bij DLV Advies. 

Ondanks een afname van het aanbod in Europa worden de kosten in de varkenshouderij nog steeds onvoldoende gecompenseerd door hogere opbrengstprijzen. “Niemand heeft een glazen bol, maar door de markt goed te volgen kun je wel blijven anticiperen op de toekomst.” Rafke laat zien hoe je inzicht krijgt en kan sturen op cijfers. 

Monitoren trends

“De verscheidenheid aan noteringen maakt dat marktprijzen niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Omdat er zoveel variaties voor de actuele varkensprijs zijn, is het relevant om de veranderingen in de markt te volgen”, zegt Rafke. ”Trends zijn beter te vergelijken. De beweging die de prijzen maken over een bepaalde periode zegt meer dan de absolute waarden."

"Hoewel je geen directe invloed hebt op ontwikkelingen in de markt hebben deze ontwikkelingen wel een directe invloed op het bedrijf”, aldus Rafke. “Dit hebben we in het afgelopen jaar natuurlijk gemerkt aan de voerprijzen; waarbij de grondstoffenmarkt als het ware ‘explodeerde’ steeg de voerprijs direct mee.” Een ontwikkeling van de grondstofprijzen zoals in het afgelopen jaar is lastig te voorspellen. Toch is het belangrijk om deze marktontwikkelingen te volgen, omdat deze een groot effect kunnen hebben op je bedrijf en bedrijfsresultaten.

Externe factoren varkensmarkt 

Hoe hebben externe factoren invloed op de ontwikkeling van het eigen bedrijf? “In het verleden kon je redelijk vasthouden aan de varkenscyclus. De golfbeweging bestaat nog steeds, maar is minder voorspelbaar en extremer door diverse externe factoren zoals bijvoorbeeld de Afrikaanse varkenspest (AVP) en de oorlog in Oekraïne. Als ondernemer moet je hier doorheen kijken. Wat valt onder de ‘normale’ varkenscyclus? Wat verstoort deze beweging en hoe kun je hierop anticiperen? 

Voerwinstprognose

Kunnen de voerwinstprognoses hierbij helpen? Rafke: “De voerwinstprognose geeft de tendens weer van de marktonwikkelingen en hoe zich dat vertaalt in de voerwinsten. Door een gemiddelde voerwinstverwachting te projecteren op je eigen uitgaven zie je in één oogopslag hoe het bedrijf financieel technisch draait en of je aan de knoppen moet draaien. De voerwinstprognose is gebaseerd op historische gegevens, actuele noteringen in combinatie met de waargenomen markttendens. Op basis van deze kengetallen kan er een vergelijking worden gemaakt met de eigen onderneming ten opzichte van de markt. Daaropvolgend kan er een plan worden opgesteld om de resultaten gericht te verbeteren.”

Voorbeeld voerwinstprognose: standaard zeugenbedrijf NL augustus 2022

 
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Prognose               361 544 566 617 724
Voorlopige realisatie / mnd 13 19 718 736 319 202 277          
Cumulatief 2021 241 314 526 653 708 725 681 617 546 475 416 375
Cumulatief 2022 13 16 250 371 361 334 326 331 354 376 397 425

Standaard NL zeugenbedrijf, big geleverd in NL en gehuisvest op 0,3 m², aankoop gelten dekrijp.

Interne factoren bedrijf 

“Naast het monitoren van de externe factoren is het belangrijk dat de technische kengetallen, dus de interne factoren van een bedrijf, zichtbaar worden en worden vergeleken”, vervolgt de financieel adviseur. “Stel, je komt er door middel van de voerwinstprognose achter dat je het afgelopen halfjaar niet helemaal naar verwachting hebt gescoord, dan wil je natuurlijk weten wat hiervan de oorzaak is, hoeveel invloed je hier zelf op hebt en of je hierop kan bijsturen. Dit zodat je het komende halfjaar wellicht een verbeterde voerwinstscore kan halen.” Het analyseren van je voerwinst kan bijvoorbeeld door een saldoanalyse, waarin je je eigen positie benchmarkt ten opzichte van een gemiddelde. Vervolgens kunnen externe en interne factoren gecombineerd worden. Wat doet jouw bedrijf, wat doet de markt en waar bevinden zich nog kansen? Op basis van deze gegevens kan de ondernemer weloverwogen, strategische keuzes maken. Zeker in deze tijd, waarin vakmanschap én ondernemerschap ontzettend belangrijk zijn, is dat essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering.”

Saldoanalyse hét middel om te benchmarken

Aan de hand van marktkennis en historische resultaten stelt DLV Advies na afloop van een periode een saldoanalyse op. Deze saldoanalyses kunnen per gewenst tijdvak worden gemaakt. “Vaak laten ondernemers deze per halfjaar opstellen om te kijken hoe ze hebben gedraaid. Op basis van deze kennis sturen ze dan bij voor het komende halfjaar”, vertelt Rafke. “Het onderscheidende aan de saldoanalyses van DLV Advies is dat deze te herleiden zijn tot een bepaalde benchmark; zo hebben we een Basis NL benchmark, maar ook een aparte Beter Leven benchmark. Ook kijken we naar verschillen tussen voer (droog- of brijvoer) en sekse (borgen en beren).” Door te selecteren op benchmarktype weet je dat je als ondernemer je bedrijf in de juiste rang aan het spiegelen bent; dit voorkomt een vertekend beeld. In combinatie met de voerwinstprognose zorgt dit ervoor dat je als ondernemer je cijfers nog beter begrijpt, waardoor je nóg sneller kansen en bedreigingen ziet.      

Anticiperen op de toekomst

Wil je binnen de huidige markt je doelen behalen dan is de maandelijkse voerwinstprognose een slimme tool om te herleiden welke richting je bedrijf opkoerst. Banken beschouwen het kengetal (voerwinst) daarbij als belangrijke indicator voor de prestaties van de ondernemer. Naast een maandelijkse voerwinstprognose worden er actuele signalen in de markt, voor wat betreft voer, varkens en biggen, gepubliceerd. 

U kunt de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose ontvangen voor € 90 per jaar. Wilt u meerdere toegangsrechten, dan wordt er een bedrag van € 250 per jaar in rekening gebracht. U kunt de prognoses aanvragen via onderstaand invulformulier waarin u akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Vervolgens kunt u via een persoonlijke link of via e-herkenning inloggen op de ledenpagina. 

Vragen over de voerwinstprognose of geïnteresseerd in een saldoanalyse van uw bedrijf? Neem dan contact op met Rafke Cleutjens. 

* verplichte velden

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar