Tot 480.000 euro subsidie voor herstel in aardbevingsgebied

Publicatiedatum: 12 april 2024

Veel agrarische ondernemers in Groningen hebben last gehad van problemen door de gaswinning. Door schade aan hun bedrijven en vertraging bij het versterken van gebouwen, konden ze niet investeren zoals ze wilden. Als reactie hierop is de Maatwerkregeling binnen het Agroprogramma in het leven geroepen, met als doel deze investeringen te stimuleren en tegelijkertijd een tegemoetkoming te bieden voor het geleden nadeel als gevolg van de gaswinning.

 

De Maatwerkregeling is vanaf 15 april tot en met 31 mei 2024 geopend. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 17 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie wordt verstrekt voor investeringen in bedrijfsgebouwen, machines, installaties en terreininrichting die voldoen aan specifieke eisen. Het subsidiebedrag per bedrijf bedraagt € 200.000, en kan oplopen tot € 480.000.

Voor wie is de Maatwerkregeling bedoeld

De Maatwerkregeling richt zich op agrarische ondernemers in specifieke gemeenten, waaronder Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Middag-Humsterland (onderdeel van gemeente Westerkwartier). “Om in aanmerking te komen, dient een onderneming ofwel onderdeel te zijn van het versterkingsprogramma of ten minste één schademelding voor schade door gaswinning te hebben ingediend”, benoemd Gerdien Aaftink, projectaccountmanager bij DLV Advies. “Maar zelfs als een agrarische onderneming niet aan deze voorwaarden voldoet, is het nog steeds mogelijk om in aanmerking te komen.”

Voorwaarden en maximale vergoeding

Het subsidiebedrag per bedrijf bedraagt € 200.000. “Dit bedrag kan overigens worden verhoogd onder verschillende voorwaarden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verwijdering van asbesthoudend materiaal of aan bepaalde duurzame investeringen”, zegt Gerdien. De hoogte van de toegekende subsidie hangt af van de totale subsidiabele kosten en het maximale subsidiepercentage van 65%. “Met de openstelling van de Maatwerkregeling op 15 april, wordt een nieuwe mogelijkheid geboden aan de getroffen ondernemingen. Het biedt dan ook een belangrijke steun in de rug.”

Verhoging subsidiebedrag

 • Per bedrijf bedraagt het subsidiebedrag € 200.000. Dit bedrag kan worden verhoogd met:

  • € 100.000 als de aanvrager bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schade aan zijn of haar mestkelder, koelkelder of melkkelder heeft gemeld;

  • € 50.000 als sprake is van een bedrijfsgebouw als een gemeentelijk of rijksmonument, of als uw bedrijfsgebouw op de lijst staat van karakteristieke of beeldbepalende panden;

  • € 50.000 als bij één of meer bedrijfsgebouwen van aanvrager sprake is van funderingsproblematiek;

  • de kosten van verwijdering van asbesthoudend materiaal, tot maximaal € 40.000;

  • de kosten van bepaalde duurzame investeringen, tot maximaal € 40.000.

De hoogte van het toegekende subsidiebedrag hangt verder af van de totale subsidiabele kosten en het maximale subsidiepercentage van 65 %.

Maatwerkregel aanvragen

Heeft u ondersteuning nodig bij de aanvraag of wilt u dat wij de maatwerkregel voor u indienen, laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar