Unieke analyse financiële resultaten

Publicatiedatum: 14 oktober 2015

Hoe staat het melkveebedrijf er financieel voor? Het analyseprogramma Melkveemanager van DLV Advies geeft inzicht in de economische kengetallen en beantwoordt vragen over het rendement van het melkveebedrijf. Het biedt een heldere kijk op bedrijfsprestaties. 

Melkveemanager wordt gevoed met cijfers uit de fiscale boekhouding van de melkveehouder. Aan de hand van deze cijfers vergelijkt Melkveemanager het gerealiseerde bedrijfsresultaat met een speciaal berekend bedrijfsoptimum. Om het bedrijfsoptimum te berekenen rekent het programma met een groot aantal bedrijfsgegevens, zoals grondsoort, grondwaterstand, bemestingsniveau, beweidings- en voederwinningssysteem, melkproductieniveau, rantsoen en bouwplan. Melkveemanager brengt nauwgezet in beeld wat de sterke punten zijn van het melkveebedrijf, maar ook op welke punten er nog winst behaald kan worden. Er wordt niet alleen gerekend op saldoniveau, maar tevens met de vaste kosten van het bedrijf. Hierdoor geeft Melkveemanager ook een goed beeld van de liquiditeitsontwikkeling.

Inzicht in economisch resultaat

Een prognose van winst en liquiditeit voor het komende jaar is een van de analyses die gedaan kan worden aan de hand van het programma. Vaste kosten kunnen geanalyseerd worden in vergelijking met gemiddelden. Verkeerde analyses aan de hand van bedrijven met bijvoorbeeld lagere bezettingen komen hierdoor niet meer voor. Ook een berekening van de kritieke opbrengstprijs van de melk kan gemaakt worden. 

Na het maken van deze analyses ontstaat er meer inzicht in het economische resultaat van het bedrijf. De adviseurs van DLV Advies gebruiken de analyse resultaten als basis voor een plan voor de verbetering van het bedrijfsresultaat. Elk kwartaal kan er een voortschrijdend jaargemiddelde berekend worden om het bedrijfsresultaat te optimaliseren. 

Neem voor meer informatie contact op met:  Ton Derks

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar