Van stopper naar melker

Publicatiedatum: 15 mei 2018

Het geeft steeds meer uitdaging om succesvol te zijn als melkveehouder. Zeker als er van alle kanten “remmende” krachten zijn, waarin de melkveehouder zich aangetast voelt in zijn vrijheid. Uit een enquête in Melkvee100plus blijkt dat bijna twee derde van de melkveehouders het klimaat in de melkveehouderij een voldoende geeft. Twee van de vijf melkveehouders zullen ook daadwerkelijk overgaan tot aankoop van fosfaatrechten, daar tegenover staat ook dat bijna een derde het melkveehouderijklimaat een onvoldoende geeft. Dit is nog steeds een prima uitslag, gelet op wat de sector voor de kiezen heeft gekregen zoals de AMvB verantwoorde groei melkveehouderij, het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten.

Hogere opbrengst met hoogwaardige eindproducten

Toch zit er nog een adder onder het gras. FrieslandCampina heeft laten weten dat ze de groei in melk wil gaan reguleren. Door zich te richten op hoogwaardige eindproducten en niet méér melk in overschotproducten te moeten verwerken, zal uiteindelijke een hogere opbrengst behaald worden, met als resultaat een hogere melkprijs. Op zichzelf een goed verhaal. Maar dan de adder. Een groot gedeelte van de veehouders ziet zichzelf als een ondernemer onder omstandigheden waarin ze amper toekomst zien. Onvoldoende ontwikkelingskracht, te zwaar gefinancierd en niet in staat om op gewenste omvang te komen of er is gewoonweg geen opvolger aanwezig. De bedoeling van de quotumvrije markt was juist dat ondernemers het stokje makkelijker van elkaar zouden kunnen overnemen zonder dat daarbij direct veel geld zou verdwijnen in de bejaardenhuizen. Met de invoering van de fosfaatrechten is de geldstroom naar de oudedagsvoorziening weer terug. De ondernemende melkveehouder van de toekomst ziet dat banken uitermate voorzichtig zijn. Ze stellen de financieringsvoorwaarden voor de aankoop van fosfaatrechten dusdanig op dat er in praktijk alleen extra koeien bij kunnen komen als de rechten vanuit de eigen middelen betaald kunnen worden. De daadwerkelijke verschuiving van melkproductie van stopper naar de ondernemende melkveehouder komt daarmee onvoldoende op gang. De bedrijfsontwikkeling van juist de ondernemende veehouder wordt zo beperkt in een markt die er goed uitziet met een consumptie die harder groeit dan de productie.

Melkproductiesturende maatregelen

Binnen de sector zijn de individuele bedrijfsstrategieën erg verschillend. Melkproductiesturende maatregelen hebben voor ieder bedrijf een ander effect. De een zal het prima vinden om met zijn bestaande melkveestapel meer melkgeld te ontvangen zonder meer kilogrammen te moeten leveren. De ander kan zijn voorgenomen groei geen vorm geven en blijft daarmee financiële zorgen houden met alle ellende van dien. De uitdaging voor FrieslandCampina zal hem zitten in hoe ze de toekomstige productie verplaatst kan krijgen van zijn stoppende naar zijn melkende leden. Naast de belemmering die de fosfaatrechten al geven, is het de vraag hoe de coöperatie daarin kan en wil opereren.
 

Aanscherping eisen Beter Leven Keurmerk per 2025

‘Kans voor varkenshouders om in te stappen’ Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven Keurmerk voor varkens aangescherpt....

Lees verder

10 juli, eerste SABE- ronde 2023 open

Op 1 september 2023 opent de regeling subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE), onderdeel 'advies- en cursusvouchers'. DLV...

Lees verder

Meer nieuws

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid