Vertraging en aanpassingen vestigingssteun: wat betekent dit voor u?

Publicatiedatum: 16 oktober 2023

Onlangs heeft RVO aangekondigd dat de vestigingssteun dit jaar niet van start zal gaan. Deze regeling, onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is bedoeld om ondernemers tot 40 jaar te ondersteunen bij het overnemen of opstarten van een landbouwbedrijf. 

De reden voor dit uitstel is dat het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze regeling. Wouter Banierink, adviseur Financieel Management zegt hierover: "Dat klinkt natuurlijk goed. Echter doordat deze regeling al in 2022 is aangekondigd als onderdeel van het nieuwe GLB, zitten veel van onze klanten nu met vragen en onzekerheid. Dit uitstel kan een directe impact hebben op hun financiële planning en bedrijfsontwikkeling."

Extra budget

Eerder is gecommuniceerd dat de vestigingssteun een eenmalig bedrag zal zijn van minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per bedrijf. Er wordt nu overwogen om het subsidiebedrag vast te zetten op € 80.000. Deze herziene begroting moet echter nog goedkeuring krijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer, en de subsidievoorwaarden moeten nog worden bijgesteld door de overheid.

Verschuiving van middelen leidt tot vertraging 

RVO heeft aangegeven dat er waarschijnlijk specifieke voorwaarden zullen worden gesteld voor bedrijfsovernames binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarnaast is het ministerie van plan om € 63 miljoen over te dragen van een ander budget dat eigenlijk bedoeld was voor het Vermogens Versterkend Krediet, een andere subsidieregeling voor jonge boeren, maar dat niet is gebruikt. Deze verschuiving van middelen heeft tot gevolg dat de 'vestigingssteun' regeling in 2023 niet meer van start kan gaan.

Vraag en antwoord

Wouter: "Hoewel de datum van openstelling nog steeds niet duidelijk is, blijven we u op de hoogte houden van eventuele updates en veranderingen in deze subsidieregeling."
Wilt u weten welke gevolgen het uitstel van de vestigingssteun voor u heeft? Laat uw vraag achter via onderstaand formulier. Wij zullen het antwoord op uw vraag rechtstreeks beantwoorden. Als we het antwoord niet onmiddellijk hebben, zullen we de vraag voorleggen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor verdere verduidelijking.

* verplichte velden

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar