Vestigingssteun naar verwachting geopend in het voorjaar van 2024

Publicatiedatum: 08 januari 2024

Ben je als jonge landbouwer van plan een agrarisch bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun voor jonge landbouwers. Na eerder uitstel wordt deze regeling naar verwachting in het voorjaar van 2024 opengesteld.

Het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) 2023-2027 voorziet in de beschikbaarheid van de vestigingssteun voor jonge landbouwers. Deze regeling is bedoeld om jonge boeren te ondersteunen bij het opstarten of overnemen van een landbouwbedrijf en omvat een eenmalige uitkering. Aanvankelijk was het bedrag vastgesteld op € 25.000, maar recentelijk heeft demissionair minister Adema aangekondigd het budget aanzienlijk te verhogen. Het exacte subsidiebedrag moet nog worden bepaald. Er wordt gesproken om het subsidiebedrag vast te zetten op € 80.000. Deze herziene begroting moet echter nog goedkeuring krijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer, en de subsidievoorwaarden moeten nog worden bijgesteld door de overheid.

Voorwaarden

  • Je bent ouder dan 16 en jonger dan 40 jaar aan het einde van het aanvraagjaar

  • Je bent bedrijfshoofd en beschikt over 'doorslaggevende zeggenschap'

  • Je bent minimaal het aantal uren werkzaam in het bedrijf volgens het urencriterium

  • Je hebt een diploma of getuigschrift van een landbouwopleiding of tenminste twee jaar aantoonbare werkervaring

  • Je staat ingeschreven in het handelsregister

  • Je hebt een standaardverdiencapaciteit van minimaal € 15.000

  • Je moet het bedrijf minimaal 5 jaar voortzetten

De exacte randvoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Deze zullen bekend gemaakt worden zodra de regeling definitief wordt opengesteld.

Vereisten voor jonge landbouwers bij de vestigingssteun

Als jonge landbouwer neem je volledig of gedeeltelijk een bedrijf over. De vereiste 'doorslaggevende zeggenschap' is aanwezig wanneer je het bedrijf als eenmanszaak voert, met meer dan 50 procent van het eigen vermogen deelneemt in een mts of vof, of meer dan 50 procent van de aandelen bezit bij een bv. In het geval van twee jonge landbouwers geldt elk 25 procent. Voor de aanvraag moet de bedrijfsovername notarieel worden vastgelegd, en er dient een bedrijfsplan te worden opgesteld.

Bedrijfsovernames vanaf 1 januari 2023

Volgens informatie van LNV wordt de regeling naar verwachting zo snel mogelijk in 2024 opengesteld. Het uitgangspunt is dat bedrijfsovernames vanaf 1 januari 2023 in aanmerking komen, of dat de aanvraag maximaal 12 maanden na de overname moet plaatsvinden. Dit is echter nog niet definitief vastgesteld. Als jonge landbouwer kun je eenmaal steun ontvangen per GLB-periode, met een maximum op één bedrijf. De toekenning van de steun gebeurt op basis van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Vragen over of ondersteuning bij aanvraag vestigingssteun

Wilt u meer weten over deze regeling of weten welke gevolgen het uitstel van de vestigingssteun voor u heeft? Wilt u ondersteuning bij de aanvraag? Laat uw vraag en gegegevens achter via onderstaand formulier. Wij zullen het antwoord op uw vraag rechtstreeks beantwoorden of contact met u opnemen indien u de vestigingssteun wilt aanvragen. Als we het antwoord niet onmiddellijk hebben, zullen we de vraag voorleggen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor verdere verduidelijking.

* verplichte velden

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar