Voerwinst melkveehouderij waardevol

Publicatiedatum: 30 oktober 2017

De voerwinst melkveehouderij, ontwikkeld door DLV Advies, blijkt een jaar na introductie een waardevol kengetal en daarmee een bruikbaar hulpmiddel voor melkveehouders. 

Het kengetal is in een periode van meer volatiliteit gewenst en helpt om te sturen op liquiditeit.
Jaarlijks wordt de voerwinst voor melkveehouderijbedrijven geprognotiseerd voor vier verschillende intensiteitsklasses. Deze voerwinst geeft een goede verwachting van de bandbreedte tussen opbrengsten en voerkosten.

Om te verduidelijken: de voerwinst melkveehouderij bestaat uit melkgeld plus omzet en aanwas minus voerkosten (krachtvoer, mineralen, bijproducten, ruwvoer, melkproducten). De voerwinst wordt uitgedrukt in percentages bijvoorbeeld 85% of 115% voerwinst.

Voorspelling van kosten en opbrengsten

Afgelopen jaar hebben ondernemers ervaren dat dit hulpmiddel bijdraagt aan de voorspelling van de opbrengsten en kosten van de liquiditeitsprognoses. Veel ondernemers gebruiken de voerwinst melkveehouderij van DLV Advies om de liquiditeit, oftewel beschikbare geldstroom, zo correct mogelijk in te schatten. Deze kan dus worden afgeleid van de prognose die door het adviesbureau wordt gemaakt. Gedurende het jaar is de voerwinst te vergelijken met de gemiddelde voerwinst vanuit de sector. DLV Advies houdt de voerwinst maandelijks bij en deze is via een maandelijkse mailing in te zien. 

Aanmelden voor maandelijkse prognoses

Ondernemers en adviseurs kunnen zich aanmelden om iedere maand de gerealiseerde voerwinst te ontvangen per mail. Op bedrijfsniveau kunnen ondernemers hun voerwinst (laten) berekenen. Hierdoor wordt snel inzichtelijk waar zij staan met hun bedrijf ten opzichte van collega’s met dezelfde intensiteit (kg melk/ hectare). Er kan ook een monitoring plaatsvinden per maand, per kwartaal of per jaar. Zo kan een bedrijf de ontwikkeling zien. 
 
Begin december wordt de nieuwe voerwinstprognose van 2018 door DLV Advies gepubliceerd op de website. Is dit voor jou ook een handig hulpmiddel voor uw financiële management op uw bedrijf? Meld je dan aan voor de maandelijkse mailing of neem contact op met Niek Groot Wassink. 

aanmelden maandelijkse mailing

Andere vormen van financiering bieden kansen

Tegenwoordig heeft een boer verschillende mogelijkheden wanneer hij op zoek is naar financiering voor uitbreiding. Grondfondsen bieden nieuwe mogelijkheden,...

Lees verder

Uitbreiden in fosfaatrechten of samenwerken?

Op basis van de fosfaatrechtenhandel in 2018 en 2019 was de verwachting van experts dat de vraag naar fosfaatrechten in 2020 zou stijgen. Inmiddels is...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar