Voerwinstmonitor: geprognotiseerde resultaten, sturen op de toekomst

Publicatiedatum: 27 januari 2023

Het jaar 2022 stond voor de varkenshouderij in het teken van wisselende resultaten en fors opgelopen kosten, vooral voor voer en energie. Ondanks dat de financiële verwachtingen voor 2023 positiever zijn, heerst onzekerheid. “Keuzes maken op basis van cijfers en rendement. Dat is vaak de enige remedie in tijden waarin marges onder druk staan”, zo stelt Rafke Cleutjens, adviseur Financieel Management bij DLV Advies. “Een actueel overzicht van de technische en economische resultaten van het varkensbedrijf gespiegeld aan de geprognotiseerde voerwinst, kan daarbij zeker helpen.”

Met de Voerwinstmonitor krijgt u inzicht in de belangrijkste kengetallen van het varkensbedrijf over een periode. Een vergelijking met de benchmark van DLV Advies zorgt ervoor dat keuzes gemaakt kunnen worden op basis van cijfers en rendement.

Cijfers spiegelen met de Voerwinstmonitor

De Voerwinstmonitor biedt in één compacte pagina een overzicht van het verloop van de belangrijkste kengetallen op het gebied van biggenprijzen, vleesprijzen, voerkosten en voerwinst. Deze vier kengetallen worden vanuit het managementsysteem van de varkenshouder ingeladen en vergeleken met benchmark cijfers. Rafke: “Hiermee kun je eenvoudig een analyse maken hoe het bedrijf er op dat moment voorstaat en bijvoorbeeld een seizoensinvloed herkennen. Vanuit hier kun je je strategie bepalen: ben je tevreden met de uitkomst of zijn er aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig? Daarnaast vragen banken bij de aanvraag van een financiering altijd naar een onafhankelijke analyse van het resultaat van het bedrijf.” Het onderscheidende van onze Voerwinstmonitor in vergelijking met andere analyses, is dat deze te herleiden zijn tot een bepaalde benchmark; zo hebben we een Basis NL benchmark, maar ook een aparte Beter Leven benchmark. “We kijken naar verschillen tussen voer (droog- of brijvoer) en sekse (borgen en beren). Door te selecteren op benchmarktype weet je dat je als ondernemer je bedrijf in de juiste rang aan het spiegelen bent; dit voorkomt een vertekend beeld. De Voerwinstmonitor in combinatie met de voerwinstprognose zorgt ervoor dat je als ondernemer je cijfers beter begrijpt, waardoor je nóg sneller kansen en bedreigingen ziet.”

Monitoren trends

Naast de Voerwinstmonitor ontwikkelt DLV Advies maandelijks de voerwinst en liquiditeitsprognoses voor vleesvarkens en zeugen. De voerwinstprognoses zijn gebaseerd op historische gegevens, actuele noteringen in combinatie met de waargenomen markttendens. “De verscheidenheid aan noteringen maakt dat marktprijzen niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Omdat er zoveel variaties voor de actuele varkensprijs zijn, is het relevant om de veranderingen in de markt te volgen”, zegt Rafke. ”Trends zijn beter te vergelijken. De beweging die de prijzen maken over een bepaalde periode zegt meer dan de absolute waarden. Daarom maken niet alleen varkenshouders, maar ook de periferie, dankbaar gebruik van onze maandelijkse prognoses."

Maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose

U kunt de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose ontvangen voor € 90 per jaar. Wilt u meerdere toegangsrechten, dan wordt er een bedrag van € 250 per jaar in rekening gebracht. U kunt de prognoses aanvragen via onderstaand invulformulier waarin u akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Vervolgens kunt u via een persoonlijke link of via e-herkenning inloggen op de ledenpagina.

Wilt u inzicht in de belangrijkste kengetallen van uw bedrijf?  Neem dan contact op met Rafke voor een bedrijfsspecifieke saldoanalyse met de Voerwinstmonitor.

* verplichte velden

 

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar