Vrijstellingsregeling fosfaatrecht vleesvee definitief

Publicatiedatum: 25 oktober 2018

De vrijstellingsregeling voor het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveebedrijven gaat definitief door. Vleesveehouders kunnen zich vanaf 24 oktober tot en met 6 november aanmelden bij RVO.nl. Als u nog geen beschikking ontvangen hebt, kunt u zich tot en met 1 december melden voor de vrijstellingsregeling.

Met de regeling kunnen vleesveehouders vrijstelling krijgen voor het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij. Om te voorkomen dat melkveehouders jongvee ‘parkeren’ bij vleesveehouders, geldt het fosfaatrechtenstelsel ook voor vrouwelijk jongvee op vleesveebedrijven.

  • Er zijn geen fosfaatrechten nodig voor jongvee van vleesvee dat geen kalf krijgt.
  • Er zijn fosfaatrechten nodig voor jongvee van vleesvee dat wel een kalf krijgt (bestemd om zoogkoe te worden). Hier kunnen vleesveehouders een vrijstelling voor aanvragen.

Wat betekent dit voor uw fosfaatrechten?

Heeft u begin 2018 fosfaatrechten van RVO gekregen voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie (en niet voor het krijgen van een kalf)? Houd er rekening mee dat RVO deze toekenning  opnieuw beoordeelt en zo nodig herziet. U krijgt hier schriftelijk bericht van. De meeste bedrijven hebben hierover inmiddels bericht gehad.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Voor zoogkoeienhouders is er een vrijstelling: hiermee hebben zoogkoeienhouders geen fosfaatrechten meer nodig voor jongvee dat kalveren krijgt als zij voldoen aan de voorwaarden. Om voor de vrijstellingsregeling in aanmerking te komen moeten vleesveebedrijven aantonen dat de vrouwelijke runderen van deze bedrijven niet bij melkveebedrijven terechtkomen. Dat geldt niet alleen bij directe verkoop van een dier, maar ook bij eventueel volgende kopers in binnen- en buitenland. Het bedrijf dat vrijgesteld wordt voor het fosfaatrechtenstelsel is hiervoor verantwoordelijk. 

Voorwaarden vrijstelling

RVO heeft een aantal voorwaarden voor de vrijstelling opgesteld waar veehouders zich aan dienen te houden:

  • U laat de fosfaatrechten die toegekend zijn vervallen. Dit geldt ook voor de rechten die u al heeft overgedragen.
  • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.
  • U houdt geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee  voor de melkveehouderij op uw bedrijf.
  • U zorgt ervoor dat de runderen die u van uw bedrijf afvoert na die tijd niet op een bedrijf gehouden worden dat melk produceert voor consumptie of verwerking.
  • U was de afgelopen 3 jaar geen bestuurder van een ander bedrijf waar RVO fosfaatrechten aan heeft toegekend. Was u dat wél? Of bent u nog steeds bestuurder? Dan moet u ook voor het andere bedrijf de fosfaatrechten laten vervallen. Alleen dan kunt u vrijstelling krijgen.

Meedoen vanaf 2018? Dan is er 1 extra voorwaarde:

  • U draagt geen fosfaatrechten meer over aan een andere landbouwer nadat u aan RVO heeft doorgegeven dat uw rechten mogen vervallen.

Vrijstellingsregeling is tijdelijk

Deze vrijstellingsregeling is een tijdelijke maatregel. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid dat zorgt dat jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten blijft. Het ministerie verwacht dat 1.300 zoogkoeienbedrijven gebruik zullen maken van de regeling.

U kunt zich aanmelden voor deze vrijstelling vanaf 24 oktober 2018 met het formulier Vrijstelling zoogkoeienhouderij op RVO.nl. Aanmelden kan tot en met 6 november 2018 als u fosfaatrechten heeft ontvangen voor uw bedrijf. RVO beoordeelt dan het vervallen van uw fosfaatrechten voor 31 december 2018. U kunt zich tot en met 1 december 2018 aanmelden als u geen fosfaatrechten heeft ontvangen voor uw bedrijf.
Een adviseur van DLV Advies kan in uw situatie bekijken of het zinvol is om deel te nemen aan de vrijstellingsregeling en u helpen bij de aanvraag als dat nodig mocht zijn.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar