Wagen we ons nog aan een voorspelling?

Publicatiedatum: 11 december 2023

"Zo tegen het einde van het jaar is het voor mij meestal een moment om eens terug te blikken en over het komende jaar na te denken. Het terugblikken is niet alleen makkelijk, maar ook nog erg plezierig dit jaar. Tenminste, waar het gaat over de verdiensten. Dat er daarnaast erg veel onzekerheden zijn over wetgeving, maatschappelijke eisen en marktverwachtingen blijft de varkenshouderij bezighouden. Echter, dat de verliezen van 2021 en 2022 dit jaar weer zijn goedgemaakt is wel zo prettig", start Paul Bens, directeur bij DLV Advies, zijn blog in varkens.nl.

Het jaar zal voor wat betreft de opbrengstprijs voor een big en een kilo vlees, maar ook voor de voerwinst per zeug of per vleesvarken, de boeken ingaan als een recordjaar. We moeten ons wel bewust zijn van het feit dat daarnaast de kosten voor mest, energie, arbeid en houderijeisen toenemen. Ervaring leert dat de kosten niet snel meer zullen dalen, terwijl de opbrengstprijs zomaar een terugval kan vertonen. Het bedrijf moet dan bij hogere kosten de lagere opbrengsten opvangen.

Grote variatie in voerwinst

We gaan dit jaar een voerwinst aantikken van rond de € 1.600 per zeug en € 125 per vleesvarken. Dat is voor traditioneel gehouden varkens. Ten opzichte van de laatste 6 jaar gemiddeld, met voerwinsten van € 780 per zeug en € 89 per vleesvarken, is dit een duidelijk bovengemiddeld jaar. Als je kijkt naar 2021 en 2022, waar we eindigden met over die beide jaren gemiddeld € 418 per zeug en € 61 per vleesvarken, geeft dit de grote variatie in de voerwinst wel aan. Bij de zeugen is over die twee jaar ongeveer € 725 onder langjarig gedraaid en dat is over 2023 met een boven langjarig resultaat weer volledig goedgemaakt. Bij de vleesvarkens is er over twee jaar ongeveer € 56 beneden langjarig gedraaid en dat is over 2023 met € 36 boven het gemiddelde van 6 jaar nog niet helemaal goed gemaakt.

Export geeft grotere prijsfluctuaties 

De pieken doen zich voornamelijk voor in de zeugenhouderij, waar ook de dalen intenser zijn. De vleesvarkens hebben in de piek te maken met een dure big die het resultaat wat remt, maar hebben in het dal een lagere biggenprijs die het resultaat iets beter in de benen houdt. Volgens mij zal zich dit blijven voordoen, wat met name komt door de export van de biggen vanuit Nederland wat grotere prijsfluctuaties geeft. Goed is dan echt goed en slecht is dan echt slecht.

Op dit moment bevinden we ons in een situatie waarin we gunstige opbrengstprijzen hebben voor deze tijd van het jaar. De huidige netto biggenprijs van ongeveer € 80 en een vleesprijs van ongeveer € 2,10 overstijgen zelfs het hoogste niveau van 2019, toen de prijzen voor een big in december € 75 waren en de kiloprijs voor vlees € 1,95 bedroeg. Het is echter belangrijk op te merken dat de voerkosten van december 2023 ongeveer 150% hoger liggen dan die van december 2019. De hogere prijzen leiden dus nu niet tot een veel hogere voerwinst in december.

Herhaling van dit jaar is goed mogelijk

We sluiten het jaar positief af. Dit bij een start van het jaar met vorig jaar december prijzen van € 65 voor een big en € 1,95 per kilo vlees.
Op dit moment liggen de opbrengstprijzen duidelijk boven het niveau van december 2022 en het begin van 2023, terwijl de voerkosten weer zijn afgenomen. De verwachtingen voor voerwinst in de nabije toekomst zijn gunstig. In Europa is er een sterke vraag naar varkensvlees, het aanbod is beperkt en neemt verder af. Bovendien zijn er geen ontwikkelingen in Europa die wijzen op een vergroting van het aanbod. De marktomstandigheden lijken dus positief voor de sector in het komende jaar. Een herhaling van het huidige jaar is goed mogelijk, vooral gezien de hogere start van het jaar met de actuele prijzen voor biggen, vlees en voer. Hoewel de markt grillig kan zijn en calamiteiten voor uitdagingen kunnen zorgen blijft het feit dat consumenten in Europa bereid zijn om varkensvlees tegen dit prijsniveau te kopen. Dat is dit jaar wel gebleken.
Laten we optimistisch zijn over de verwachting dat de voerwinst voor het jaar 2024 opnieuw aanzienlijk boven het gemiddelde zal liggen, al wil ik eindigen met de opmerking dat dit bij de hoog blijvende kosten ook wenselijk is.

Dit artikel is overgenomen van varkens.nl

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar