"Wees de stoppershoos voor"

Publicatiedatum: 07 maart 2017

Stoppersregelingen voor koeien en varkens. Geen opvolgers. Slechte marktsituatie. De komende jaren zullen duizenden agrariërs het bijltje er bij neer leggen. Alleen al in Noord-Brabant worden 1250 stoppende varkenshouders verwacht voor 2020. Daarmee stevenen we op een groot probleem af. Want al die bedrijven hebben veel bedrijfsgebouwen, en daar moet allemaal een bestemming voor komen. Jan de Groot, specialist vergunningen, deelt zijn visie op boerenbusiness.nl.

Hoeveel ruimte is er voor ruimte voor ruimte?

"De meest voor de hand liggende optie voor ondernemers is om in de gebouwen opnieuw een agrarisch bedrijf te starten of de stallen te verhuren. De vraag naar biologische producten neemt toe, omschakelen is voor een aantal veehouders een mogelijkheid. Ook kan een niche markt zoals insectenteelt soms een uitkomst bieden. Maar, een niche markt is niet voor niets een niche markt. Er is maar plek voor een beperkt aantal ondernemers. Wie wacht tot het einde van de stoppersmaatregel varkenshouderij in 2020 en dan nog in insecten wil investeren, zal zeker te laat zijn.
Ook voor de opties buiten de agrarische sector is de plek beperkt. Wat we op het moment vrij veel zien is dat varkenshouders een stal omzetten naar een bedrijfsverzamelgebouw. Ook zien we varkensbedrijven omgebouwd worden tot caravanstalling. Bedrijven als Stalling31 zien de animo van agrariërs om stallingshouder te worden flink stijgen. Maar er gaan geen 1250 caravanstallingen komen in Brabant en ook geen 1000 bedrijfsverzamelgebouwen." 

Boeren hebben geen haast

"Daarom verbaast het mij dat boeren de keuze om te stoppen en hun gebouwen op een andere manier te gelde te maken zo lang voor zich uitschuiven. Velen zijn zich wel aan het oriënteren maar schuiven de echte keuzes nog voor zich uit onder het mom van ‘het is nog geen 2020’. Als alle varkenshouders die meedoen aan de stoppersregeling wachten tot 1-1-2020 met het daadwerkelijk stoppen komt er op dat moment een grote hoeveelheid lege gebouwen bij. Als er dan geen ruimte meer is voor bedrijfsverzamelgebouwen, hondenpensions, caravanstalling etc. dan ben je als ondernemer aangewezen op sloopregelingen en ruimte-voor-ruimte. Opties waarbij het de vraag is hoeveel rendement het oplevert."

Zelf aan het roer

"Daarom is mijn advies aan ondernemers die al hebben besloten in de komende jaren te stoppen, om tijdig keuzes te maken en voor de grote stoppershoos aan te zijn. Schuif het niet op de lange baan, maar neem het initiatief en zorg dat je zelf aan het roer van je toekomst blijft staan."

Neem voor reacties op deze blog contact op met Jan de Groot via 06 83 90 54 20 of ajm.degroot@dlvadvies.nl
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar