Wetvoorstel fosfaatrechten in behandeling

Publicatiedatum: 30 september 2016

Politieke partijen hebben schriftelijk hun vragen over het wetsvoorstel fosfaatrechten ingediend. Daarmee is de Tweede Kamer officieel begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel.

De vragen gaan onder andere over juridische houdbaarheid van het stelsel, de knelgevallenregeling en de generieke korting. 


Juridische houdbaarheid

Veel Kamerleden zetten vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van afroming, met name wanneer de fosfaatproductie weer onder het plafond zit. Meerdere partijen vinden dan ook dat er geen afroming moet plaatsvinden als de productie onder het fosfaatplafond zit.

Knelgevallenregeling

Meerdere politieke partijen dragen voorbeelden aan van ondernemers die buiten de knelgevallenregeling vallen in het huidige wetsvoorstel. Het gaat dan onder andere om startende melkveehouders zonder vee op de peildatum, bedrijven die jongvee tijdelijk hebben uitgeschaard en bedrijven die een nieuwe stal hebben gebouwd en hier financiële verplichtingen voor zijn aangegaan voor de peildatum. Zij pleiten voor een verruiming van de knelgevallenregeling.

Generieke korting

Vele fracties geven aan dat het te lang onduidelijk blijft wat de hoogte van de generieke korting wordt. De CDA-fractie geeft aan grote twijfels te hebben dat een mogelijk hoge generieke korting in 2018 van meer dan 8% voldoende tijd geeft aan melkveehouders om in een half jaar, met natuurlijk verloop, het aantal dieren terug te brengen. Dit aanvullend op de Raad van State die eerder al vragen stelde over hoe het niet hoeven afstoten van melkvee is geborgd. 

Op de hoogte blijven?

DLV Advies houdt alle nieuws over fosfaatrechten nauwlettend in de gaten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen die voor uw situatie van belang zijn, vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met uw adviseur.  

Hou mij op de hoogte!
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar