Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management.

02 januari 2024

Veel boeren leggen buffer aan voor opvang tegenvallers

Door de vele regenval en het hoge water van de laatste tijd is het risicomanagement op agrarische bedrijven...

11 december 2023

Wagen we ons nog aan een voorspelling?

"Zo tegen het einde van het jaar is het voor mij meestal een moment om eens terug te blikken en...

29 november 2023

Breng effect stijgende rentetarieven tijdig in kaart

DLV Advies waarschuwt melkveehouders om tijdig in kaart te brengen wat de stijgende rentelasten betekenen...

09 november 2023

Monomestvergisting? Tijdig inzicht in financiële haalbaarheid gewenst

Melkveehouders die overwegen om in monomestvergisting te stappen, doen er goed aan om zo vroeg mogelijk...

24 oktober 2023

€ 500.000 subsidie met het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP) om couperen van varkensstaarten te stoppen

Heeft u een varkenshouderij? En wilt u in samenwerking met andere partijen stoppen met het couperen van...

16 oktober 2023

Vertraging en aanpassingen vestigingssteun: wat betekent dit voor u?

Onlangs heeft RVO aangekondigd dat de vestigingssteun dit jaar niet van start zal gaan. Deze regeling,...

09 oktober 2023

40% vergoeding met de Subsidieregeling Hoogwaardige Mestverwerking (HMV)

Onlangs is de subsidie Hoogwaardige Mestverwerking (HMV) opengesteld door RVO, waarbij 40% van de kosten...

13 september 2023

Het nut van benchmarking in de varkenshouderij

In een sector waar de diversiteit toeneemt, wordt het voor ondernemers steeds uitdagender om de prestaties...

04 september 2023

Doelvoorschriften als aanjager voor vooruitgang

Van de varkenshouderij worden wonderen verwacht. In samenwerking met de bevoegde autoriteiten zijn stallen...

23 augustus 2023

Praktijkmiddagen: Natuurinclusief in cijfers

Altijd al willen weten wat natuurinclusieve landbouw echt oplevert in de praktijk? Neem dan deel aan...

15 augustus 2023

Maximaal € 125.000 subsidie bij aanschaf apparatuur mechanisch vernietigen groenbemester/vanggewas

Vanaf 1 september a.s. kunnen landbouwers en loonwerkers subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters...

11 augustus 2023

SABE Bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 1 september

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw, extensief met minder stikstofuitstoot? Of staat bedrijfsovername...