Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management.

25 augustus 2015

DLV biggenprijsvergelijking

Goede informatie over de biggenprijs is onverminderd belangrijk. Elke euro toeslag meer of minder heeft...

09 juli 2015

Stuur in handen met eigen liquiditeitsplanning

De varkenssector kent kleine marges en grote prijsschommelingen. Bij de vleesvarkenshouders heerst geen...

15 mei 2015

Liquiditeit in eerste kwartaal 2015 verder onder druk

Analyses van de DLV Melkveemanager over het eerste kwartaal 2015 wijzen uit dat het saldo in de melkveehouderij...

01 december 2014

Melkprijs 2015 zorgt voor problemen in liquiditeit

Momenteel daalt de melkprijs en daarbij is de verwachting dat deze daling nog verder doorzet. Binnen...