Helpdesk Mestwetplanner

Heeft u vragen of wilt u hulp bij gebruik van de Mestwetplanner? Kijk dan bij onderstaande veelgestelde vragen, of neem contact op met de helpdesk.

Veelgestelde vragen

1.    Waar vind ik de laatste planning die mijn adviseur gemaakt heeft?

Na het inloggen kiest u bij scenario voor de bovenste titel waarin het woord “planning” voorkomt.

2.    Ik zie nog geen planningen voor mijn bedrijf in de online mestwetplanner staan?

Op dit moment zijn nog niet alle planningen van 2017 verwerkt in het online programma. De planningen van 2018 zullen zodra deze gemaakt worden direct zichtbaar zijn.

3.    Kan ik zaken aanpassen zonder dat ik de planning van mijn adviseur verander?

Jazeker, de planning van uw adviseur zal ten alle tijden weer terug te halen zijn.

4.    Kan mijn adviseur de wijzigingen die ik maak inzien?

Jazeker, uw adviseur kan de wijzigingen die u maakt inzien. Indien u hem of haar informeert dat er wijzigingen zijn, kan hij of zij meekijken.

5.    Hoe pas ik gegevens aan in de online mestwetplanner? 

Dubbelklik op de tabel waarvan u de gegevens wilt aanpassen. Hierna opent zich een pop-up. Hierin kunt u wijzigingen aanbrengen, gegevens verwijderen en/of nieuwe gegevens toevoegen. 

6.    Wanneer ik het aantal dieren aanpas, verandert het BEX-voordeel dan ook automatisch mee?

Nee, het BEX-voordeel is ingevuld als een absoluut getal. Dus bij wijziging van het aantal graasdieren zal men ook een inschatting moeten maken hoe het BEX-voordeel wijzigt.

7.    Hoe worden de getallen uit de conclusiebalk berekend?

Dubbelklik op één van de thema’s uit de conclusiebalk, hierna opent zich een pop-up. In deze pop-up vindt u meer informatie over de achtergrond van de uitkomsten in de conclusiebalk. 

8.    Is het mogelijk om zowel graas- als staldieren in één en hetzelfde scenario toe te voegen en daarmee één complete mestboekhouding te maken? 

Selecteer op de pagina ‘bedrijfsinstellingen’ beide opties: graasdieren en staldieren. Hiermee komt u bij het doorlopen van het programma alle invulvelden tegen die van toepassing zijn voor deze bedrijfsvoering. Het programma zorgt ervoor dat u één complete mestboekhouding heeft voor uw bedrijf met meerdere diersoorten. 

9.    Hoe voeg ik een nieuw perceel toe in het bouwplan? 

Klik op toevoegen onder de tabel bouwplan. Klik bij ‘perceelsnaam’ op het pijltje/Open de dropdown onder perceelsnaam. Vul onder ‘nieuw perceel’ de naam van het perceel welke u wilt toevoegen in en klik op toevoegen. Vul daarna de overige gegevens: hectares, gewas etc. aan. 

10.    Hoe voeg ik een nieuwe voersoort toe op het tabblad staldieren?

Klik op toevoegen onder de tabel voerverbruik. Selecteer onder voercategorie ‘mengvoer’. Klik bij ‘voer’ op het pijltje / Open de dropdown onder ‘voer’. Vul onder ‘nieuw mengvoer’ de naam van de voersoort die u wilt toevoegen in en klik op toevoegen. Vul daarna de overige gegevens in: kilo’s begin/aanvoer/eind etc. 

11.    Ik heb mest gescheiden op mijn bedrijf, maar kan niet vinden waar ik dit kan invullen.

Controleer op de bedrijfsinstellingen pagina of u onder het kopje ‘grond’ de optie bij ‘mestscheiding’ op ja hebt staan. Ga daarna via het tabblad ‘meststoffen’ naar ‘scheiding’ en vul daar uw gegevens in. 

12.    Ik wil forfaitair mest afvoeren (particulier, boer-boer en/of naar uit gebruik gegeven grond/vogelaar), maar weet niet welke hoeveelheid is toegestaan. Waar kan ik dit vinden? 

Ga via het tabblad ‘meststoffen’ naar ‘voorraad en mutaties’. Onderaan op deze pagina kunt u de forfaitaire afvoer controletabel vinden. Hier kunt u terug vinden hoeveel kilo fosfaat er middels deze afvoermethode is toegestaan en tevens hoeveel kilo’s fosfaat al via deze methode is afgevoerd. 

Helpdesk Mestwetplanner

Koen Peters, Adviseur Rundvee

Neem contact op met Koen