GLB Kennisvoucher (voorheen SABE)

De GLB-kennisvoucher - voorheen de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)-, onderdeel 'Advies- en cursusvouchers', wordt ook dit jaar opnieuw opengesteld. Voor de voorgaande openstellingen was de belangstelling zeer groot. Met deze vouchers ter waarde van € 1.875, waarvoor een eigen bijdrage geldt van € 375, kunnen ondernemers gebruik maken van onafhankelijk advies of scholing, op het gebied van onder andere stikstofemissie, precisiebemesting en bedrijfsplannen.