Koolstofkringloop

De bodem is een belangrijke en dure productiefactor, ook voor een veehouder. Goed omgaan met organische stof in de bodem draagt bij aan een gezonde bodem. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem zorgt onder andere voor:

 • Verbetering van de bodemstructuur;
 • Verhoging van het water bufferend vermogen;
 • Minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Betere opname van mineralen.

 

Organische stof

Organische stof is een verzamelnaam voor verschillende soorten materiaal dat voor een groot gedeelte uit koolstof bestaat. De verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N-verhouding) in organisch materiaal geeft aan hoe makkelijk de organische stof kan worden afgebroken. Bij een lage verhouding verteert dit relatief makkelijk, terwijl organische materiaal met een hoge C/N-verhouding langer in de bodem aanwezig blijft.

Projecten

 • Project De bodem als spons - Koolsfofkringloop (provincie Overijssel)
 • Project Koolstofkringlopen (provincie Utrecht)
 • Project Bodemkwaliteit met koolstrofkringlopen (provincie Flevoland)
 • Project Brabant Bewust (provincie Noord-Brabant)
 • Project Grondig boeren voor water (provincie Drenthe) 

Contactpersoon

Saskia Veldman, projectaccountmanager
Harm Wientjes, projectaccountmanager

C-kringloop

In de KringloopWijzer worden met name de mineralenstromen stikstof (N) en fosfaat (P) centraal gesteld. De specialisten van DLV Advies verdiepen zich ook in de C-Kringloop op het bedrijf. Samen met de veehouders wordt op een praktische wijze naar de bodem gekeken en de vertaalslag gemaakt om met maatregelen de bodem te verbeteren.

De bodem staat centraal maar het onderwerp is niet zo maar koolstofkringloop. Kennis en ervaring met de bodem en organische stof worden gedeeld en dit kan gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld:

 • Perceel specifieke bemesting en met be- en verwerking;
 • Extra aanvoer organische reststromen/stof;
 • Bodembewerkingen;
 • Ruwvoerproductie en rantsoen;
 • Kwaliteit van mest;
 • Erf- en stalaanpassingen.

Bodem in balans

Door te zorgen voor een goede koolstofkringloop houd je de bodem met de belangrijke elementen organische stof en water in balans. Maar hoe weet je hoe het gesteld is met de bodem en wat heeft de bodem nodig om te zorgen voor een goede koolstofkringloop? Onze specialisten kunnen hierin bedrijfsspecifiek adviseren. Daarnaast begeleiden we vanuit DLV Advies ook een aantal projecten waarin diverse veehouders en partijen hun kennis en ervaringen delen op dit onderwerp.

RuwvoerRonde - artikelen

Tips en praktische kennis over 'hoe voed je de bodem' worden gedeeld tijdens de RuwvoerRonde Gras en RuwvoerRonde Mais.

gerelateerd Nieuws