KringloopWijzer

De Nederlandse melkveehouder heeft te maken met een milieubeleid dat bestaat uit generieke normen voor gras- en bouwland. Deze normen zijn gebaseerd op veronderstelde gemiddelde prestaties. Uit cijfers van DLV Advies blijkt dat de ondernemer vaak beter presteert dan de generieke normen. Om in te spelen op de wensen van de ondernemer is in 2012 met verschillende partijen uit het onderzoek en de advieswereld, waaronder DLV Advies, gestart met de ontwikkeling ‘KringloopWijzer’.

Onze specialisten begeleiden deelnemers in het project Koeien & Kansen. In dit project is de KringloopWijzer verder ontwikkeld. Dit rekeninstrument brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de verschillende mineralenkringlopen in beeld. Uit deze kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissies. Op deze manier kan de ondernemer zijn milieuprestaties op zijn bedrijf vergelijken met de ‘toegestane norm’ en met resultaten op andere bedrijven. Wij doen dit ook vaak in studiegroepverband.

KringloopWijzer inzetten als managementinstrument

Als de veehouder op zijn bedrijf beter presteert dan de norm kan dat in de toekomst mogelijk meer ontwikkelingsruimte betekenen. Het systeem is vergelijkbaar met de huidige BEX. Hier hoeft de ondernemer bij een lager aangetoonde excretie minder mest af te voeren bij de fortaitaire bepaalde hoeveelheid. Bij een aangetoonde hogere gewasopbrengst zouden dan hogere bemestingsnomen gelden. De KringloopWijzer geeft de ondernemer onder andere inzicht in zijn mineralenbenutting. Op basis van deze gegevens kan hij tijdig sturen binnen zijn bedrijfsvoering, wat uiteindelijk leidt tot een betere benutting van mest en voer op bedrijfsniveau en financieel gewin. De KringloopWijzer maakt onderdeel uit van zowel onze technische als financiële advisering bij de individuele klant. Met als doel het bedrijfsresultaat verder te optimaliseren.

KringloopWijzer verplicht

Vanaf 1 januari 2015 zijn veehouders met een fosfaatoverschot verplicht om een KringloopWijzer in te vullen.  Specialisten van DLV Advies kunnen u helpen bij het juist invullen van de KringloopWijzer. Wij hebben de afgelopen jaren het instrument ‘KringloopWijzer’ veel ingezet bij onze klanten en binnen onze studiegroepen. In praktijknetwerk ‘Wijzer met de Kringloop’ is veel informatie in de praktijk getest. In de onderstaande nieuwsberichten van DLV Advies zijn ervaringen en resultaten met de KringloopWijzer te lezen.