Mestbewerking - Mestverwerking

Een deel van de in Nederland geproduceerde mest is niet plaatsbaar binnen de geldende stikstof- en fosfaatgebruiksnormen. Deze mest moet worden geexporteerd (verwerkt) of bewerkt. Bij mestVERwerking gaat het om technische handelingen waaruit een product voorkomt waarvan de nutriëntensamenstelling dezelfde is als die van de mest. Meestal wordt alleen het vochtgehalte van de mest omlaag gebracht. De producten worden meestal buiten de Nederlandse landbouw afgezet, bijvoorbeeld productie van mestkorrels ten behoeve van de export.  Bij mestBEwerking verandert de samenstelling van de mest. De mest wordt uit elkaar gehaald in verschillende vormen en de beschikbaarheid van de nutriënten verandert bijvoorbeeld in organisch gebonden stikstof en mineraal gebonden stikstof. De producten zijn bestemd voor de Nederlandse markt en hebben een hogere acceptatiegraad dan gewone drijfmest.