MEER FISCAAL VOORDEEL MET MIA-REGELING IN 2022

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. Het betreft één van de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ten opzichte van 2021 zijn er 32 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen en28 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gegaan.

Investeringen in duurzame stallen leveren in 2022 opnieuw fiscaal voordeel op. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil.

Meer budget, hogere aftrekpercentages

Voor de MIA/Vamil is in 2022 een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen verhoogd. Ondernemers worden hierdoor extra gestimuleerd om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren. De MIA kent nu drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent voor u meer fiscaal voordeel. In combinatie met de Vamil kan dit dan een netto belastingvoordeel opleveren tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen in aanmerking.

Belangrijke wijzigingen

Duurzame landbouw

 • Voor duurzame melkveestallen stijgen de maximumbedragen per koeplaats van € 5.000naar € 6.250 door hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen, als onderdeel van duurzame stallen, komen niet terug op de lijst.

 • Voor de eiwittransitie (van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen) is een bedrijfsmiddel opgenomen voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen. Dit eiwit wordt dan gebruikt in humane voedingsproducten.

 • De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen. Daarvoor biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden.

Circulaire bouw

 • Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor tenminste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat. Ook de eisen aan een materialenpaspoort zjin gewijzigd en duidelijker omschreven.

 • Een aantal bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen staan nieuw op de lijst. Denk hierbij aan betontegels van gerecycled materiaal of ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

MIA en Vamil zijn beschikbaar voor ondernemers die investeren in onder andere:

 • Stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Voor een stal die voldoet aan de MDV kan tot 45% van het investeringsbedrag geclaimd worden voor de MIA en 75% van het investeringsbedrag vrij afgeschreven worden middels Vamil.
 • Biologische melk- en pluimveestal (SKAL) met ammoniakemissie reducerende systemen. Ook hiervoor is tot 45% MIA en variabel afschrijven met Vamil mogelijk.
 • Proefstal. Voor een proefstal is naast de Vamil 13.5% MIA beschikbaar.
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag (nieuw)
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Systeem voor monitoring van diergezondheid
 • Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk
 • UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
 • Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf (nieuw)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

 

(Ver)bouw in de planning?

Wanneer u van plan bent een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), zodat u in aanmerking komt voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil, kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. “Laat u niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan zullen onze tekenaars rekening houden met de richtlijnen van de MDV en ervoor zorgen dat uw stalontwerp gecertificeerd wordt”, aldus Freddy Keurhorst, adviseur bij DLV Advies. 

Mia/Vamil regeling aanvragen?

Wilt u meer informatie over de Mia/ Vamil regeling of ondersteuning bij uw aanvraag, vul dan onderstaand formulier in.

* verplichte velden

 

Terug naar overzicht