Verdienen met duurzame melkveehouderij

De vraag naar zuivel blijft toenemen. Blijft dit zo en wat betekent dit voor de melkprijs, wereldzuivelmarkt en kostprijsontwikkeling? Welk effect heeft dit op het verdienvermogen van melkveehouders en hoe kunnen we verduurzaming hier zo effectief mogelijk in toepassen? Aan welke duurzame voorwaarden moet u voldoen om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het GLB? Binnen het project 'Verdienen met duurzame melkveehouderij' wordt aan de hand van praktijkkennis via proefvelden gekeken hoe u als melkveehouder kunt blijven verdienen in een omgeving waarin markt, klimaat en regelgeving continu veranderen?