Aanbouw ligboxenstal

De Tilse Knip is een veehouderijbedrijf wat met zo’n 145 melkkoeien op volle sterkte draait.

De Tilse Knip is een veehouderijbedrijf wat met zo’n 145 melkkoeien op volle sterkte draait. Het bedrijf wordt gerund door Klaas en Marianne Kok. In 2009 verhuisden zij met hun gezin én koeien van de Alblasserwaard naar Stad aan ’t Haringvliet. Daar is hun bedrijf de afgelopen jaren flink gegroeid, zodat in 2012 een flink stuk moest worden aangebouwd om deze groei bij te kunnen houden.

Klaas vertelt: “Toen we goed en wel een jaar boerden op de nieuwe locatie bleek al snel dat de oude stal niet meer toereikend was. In eerste instantie wilden we meer ruimte om ons jongvee beter te kunnen huisvesten. Doordat we met Christiaan de Ruijter, adviseur bouw rundvee van DLV Advies, in gesprek kwamen wijzigden onze plannen langzaam.” Christiaan: “Met het plan van de familie Kok was er een prima jongveestal te realiseren. Ze beseften zich echter niet dat hierdoor andere toekomstige veranderingen behoorlijk ingrijpender zouden worden. Als ze nog wat zouden willen uitbreiden in melkkoeien zou dat problematisch worden. Samen hebben we het plan met een nieuwe toekomstgerichte blik aangepast.”

Klaas is hier heel blij mee. “Doordat we met Christiaan zijn gaan schuiven met de indeling bleek dat de aanbouw makkelijk uitkon met 1 ton meer melk. Met de nieuwe stal zouden we zelfs meer aankunnen. Mijn financieel adviseur heeft mij hierbij flink uitgedaagd om in mogelijkheden te denken. Reden voor ons dit door te zetten.”

Capaciteit voor 200 melkkoeien

In de oude 1x12 stal kon het echtpaar Kok 124 melkkoeien kwijt. Met de nieuwe stal is er een capaciteit van ruim 200 melkkoeien bereikt. Met ruim 145 melkkoeien vindt Klaas het nu wel vol genoeg. “Ik heb ook veel jongvee om aan te houden. Deze hebben ook ruimte nodig.”

De plannen van de melkveehouder werden niet direct door de gemeente geaccepteerd. Het ontwerp met de hoge kap werd niet goedgekeurd. Ook de glazen strook aan de voorkant van de stal kon niet vanuit de welstand. “Dit leek te veel op industrie”, vertelt Klaas. “Uiteindelijk werden normale ramen geaccepteerd. De hogere kap is wel gelukt! Christiaan wist een gevoelige snaar te raken door te onderbouwen dat een hoge kap beter voor de ventilatie, lucht en licht in de stal kon zorgen. Het welzijn van de koeien is belangrijk. Om deze reden ging de gemeente uiteindelijk akkoord met het plan.”

Aansluiting kap was een uitdaging

De nieuwe kap bleek uiteindelijk wel een uitdaging. Christiaan legt uit: “De nieuwe kap hakt in de oude kap. De aansluiting hierbij kwam zeer nauw. De aansluiting kon benut worden voor de dwarsventilatie, mits deze goed werd uitgevoerd.”

De melkveehouder kon tijdens de aanbouw gewoon doormelken. Klaas: “De melkstal moest gespiegeld worden. Hierdoor bleef een zijde intact om te gebruiken. Toen de zijgevel en het dak vervangen moesten worden was het wel koud, maar we wisten dat dit tijdelijk was. Het was fijn dat we tenminste door konden gaan.”

Binnen strak budget gerealiseerd

Met slimme aanpassingen werd de stal binnen een strak budget gerealiseerd. “Indien ik helemaal nieuw kon bouwen zou ik het wel anders aanpakken”, legt Klaas uit. “Maar gezien de mogelijkheden hebben we een fijne uitbreiding kunnen realiseren waar mijn zoons misschien ook in de toekomst mee verder kunnen. Zij helpen nu al veel op het bedrijf”, vertelt hij trots. “Als zij helpen ben ik al een half uur eerder klaar met melken!”

De kinderen laten trots hun dieren zien. Een hangbuikzwijn, een pony en zo’n 20 kalfjes. “’s Middags zijn de kinderen verantwoordelijk voor het voeren van de kalfjes. Op deze manier zijn ze veel betrokken bij het bedrijf. Hopelijk betrokken genoeg om het bedrijf ooit over te nemen”,  glimlacht Klaas.