Bewust richting toekomst

Wensen vertaald naar bruikbaar en toekomstgericht plan.

In het Zuid-Limburgse heuvellandschap is het melkveebedrijf van de familie Conjarts uniek in zijn soort. Het gebied kenmerkt zich door relatief veel gemengde agrarische bedrijven. Slechts een handjevol melkveebedrijven van vergelijkbare omvang zijn gesitueerd in dit kenmerkende cultuurlandschap. 

Van 450.000 naar 3 miljoen liter

Waar het bedrijf in de jaren ’90  met 60 melkkoeien 450.000 liter melk produceerde, zal in 2017 ruim 3 miljoen liter melk geproduceerd worden door 300 melkkoeien. Een vergunning voor een verdere groei met 100 melkkoeien ligt al op de plank. Een ambitieus en toekomstgericht bedrijf. Eric Pijnappels, projectleider bouw rundvee bij DLV Advies, begeleidde de familie Conjarts bij de planvorming en realisatie van een nieuwe stal om de beoogde groei te kunnen realiseren. 

Jurgen Conjarts, een van de ondernemers, vertelt: “Binnen de bestaande gebouwen waren we gegroeid naar 1,25 miljoen liter melk. Hiermee hadden we de maximale groei binnen deze gebouwen behaald. Samen met mijn broer ben ik in de maatschap gestapt en hebben we een tweede bedrijf overgenomen. Dit was onze volgende stap richting de gewenste groei. We wilden doorgroeien met ons eigen jongvee. Het wegvallen van het quotum bood ons direct een mogelijkheid om hiermee een nog snellere groei te realiseren. We hebben Eric ingeschakeld om ervoor te zorgen dat we onze wensen op één locatie konden waarmaken.”

Bruikbaar en toekomstgericht plan

“Op basis van onze ideeën werkte hij  het ontwerp uit. Hij wist heel goed ons verhaal op papier te zetten. Onze wensen werden vertaald naar een bruikbaar en toekomstgericht plan. Door dit voorwerk konden wij een weloverwogen keuze maken.” 

De familie Conjarts hoefde verder geen concessies te doen qua bouw. Jurgen: “We konden DLV Advies vrij laten tekenen. Er waren geen beperkingen met ons bouwblok. Uiteraard moesten we wel rekening houden met de omgeving.”
“Voor de stallen heeft de familie gekozen voor bewezen, degelijke en betrouwbare systemen. Er is uiteindelijk gebouwd volgens de norm van 2015”, aldus Eric. “We hebben gekeken naar de maximale mogelijkheden voor deze locatie. Met dat gegeven hebben we daarna bij de indeling van de stallen vooral gelet op efficiëntie en kosten. Maar ook een optimale huisvesting en behandeling van de dieren was erg belangrijk.”
Jurgen: “Wij houden van automatisering, niet van robotisering. Wij hebben ons vooraf goed door Eric laten voorlichten en vooral goed gekeken naar systemen die bij onze bedrijfsvoering passen. Eric is goed op de hoogte van de modernste technieken. Wij hebben uiteindelijk voor een 36 stands draaimelkstal gekozen omdat we hiermee ook de toekomstige groei aan kunnen. Melkcapaciteit moet niet een beperkende factor worden.” 

Volgens planning gerealiseerd

Eric vult aan: “Daarna kon ik het vergunningentraject in gang zetten.  Na goedkeuring van het ontwerp door welstand werd door mijn collega’s de constructie doorgerekend en de bestektekeningen gemaakt. De aanvraagprocedure voor de bouwvergunning verliep verder vlot”. 
Voor de NB-vergunning had de familie het geluk dat er net een andere veehouder zijn bedrijfsactiviteiten beëindigde en ze zijn vergunning konden overnemen. De aanvraag van deze vergunning liep gelijk op met de aanvraag van de bouwvergunning door Eric. “Zonder NB-vergunning mag je wel een stal bouwen, maar geen koeien erin houden. Je moet weten hoe de stal eruit ziet voor dat je een NB-vergunning aanvraagt.”
In het vergunningentraject is door Eric gelijk rekening gehouden met een verdere gefaseerde groei in de toekomst. Een extra vergunning voor nog een stal voor 100 melkkoeien werd direct verleend. 

Nadat de bouwvergunning verleend  was, zijn de voorbereidingen voor de realisatie van de stal gestart. De stal is door DLV Advies aanbesteed en door bouwbedrijf Jacobs gebouwd. De stal is daarna op een prettige manier, geheel volgens de gemaakte afspraken gerealiseerd. Mede dankzij de duidelijke afspraken en verslaglegging door DLV Advies. Jurgen: “Het was tijdens de bouw prettig om terug te kunnen vallen op de bouwkundige ondersteuning van Eric. Door de regelmatige bouwvergaderingen hield hij de vorderingen en planning scherp in de gaten. Door zijn kennis van de technische details tijdens de uitvoeringsfase en de oplevering wisten we dat het goed zat.”
De groei van het melkveebedrijf is sneller gegaan dan verwacht. De familie wil de huidige capaciteit de komende vijf jaar eerst optimaal benutten. “De stappen worden groter. Het gaat behoorlijk snel zo. Op dit moment kunnen we het als familiebedrijf nog prima af zonder personeel. Met de volgende groeistap zullen we ook een andere bedrijfsvoering moeten kiezen. De toekomstige investering moet zich uiteindelijk kunnen renderen op vreemde arbeid, slim voer inkopen en de mestafzet. Dit wordt een leuke rekensom.”

Inmiddels boert de vierde generatie van de familie Conjarts al een paar maanden in de nieuwe stal in het Limburgse Margraten. Met de realisatie van hun nieuwe stal en de verdere toekomstplannen is het bedrijf klaar voor de toekomst. En wellicht een volgende generatie?
 

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid