Bouw Integraal Duurzame Stal

Met een rapport van de MER is er geen ruimte voor discussie.

Een milieueffectrapportage (MER) is een schrikbeeld van menig plannenmaker. Het kost veel tijd en geld maar levert ook een beter plan en een onafhankelijke uitspraak van een commisie op. Daarmee kun je het plan tegenover iedereen verdedigen.

Het is een magistraal gezicht. De koeien in de nieuwe stal van Pieter Koonstra in Vinkenbuurt (Ov.) liggen als melkveekoninginnen in één groot houtspaanderbed. Er is geen box te zien. De open boogstal is nog maar net in gebruik. “Het was erg spannend. De vergunning kwam half december en eind  februari moest de stal er staan, in verband met de  subsidie uit het project Integrale Duurzame Stallen.”

Cultuurhistorie

Koonstra en zijn adviseur van DLV Advies van Ruimtelijke Ordening hadden de vergunning driekwart jaar eerder verwacht.  De nieuwe bedrijfslocatie ligt echter dicht bij het beschermde dorpsgezicht  Ommerschans  met zijn karakteristiek open landschap met lijnelementen. De gemeente Ommen eiste daarom een Milieueffectrapportage (MER). Evers: “Terwijl een MER normaal pas vanaf 200 koeien nodig is. Pieter heeft een stal voor 100 koeien en 50 stuks jongvee.”
In zijn eerste reactie vond Koonstra deze stap van de gemeente vooral overijverig. De MER richtte zich ook veel meer op cultuurhistorische aspecten dan op de ‘traditionele’ milieuonderwerpen. DLV Advies was ook betrokken bij de opstelling van het bijbehorende bestemmingsplan.

Beter plan door MER

De MER pakte uiteindelijk goed uit.  Het gaf niet alleen de gemeente, maar ook Koonstra zelf, alle vormen  van verdediging in handen tegenover bezwaarmakers. “Je wordt gedwongen over alles na te denken en dat maakt je plan beter. Bovendien heeft een onafhankelijke instantie zich nu uitgesproken over het plan. De rapporten van de MER laten geen enkele ruimte meer voor discussie.”  DLV Advies heeft veel ervaring  met Milieueffectrapportages,  maar dit was één van de eerste binnen de melkveehouderijsector. Evers: “Ik verwacht dat er meer volgen. Zeker bij bedrijfsverplaatsingen wordt de roep om een MER steeds luider.”

MER-presentatie op strobalen

Een MER betekent veel rapporten, papierwerk, tijd en geld. Maar de ondernemer zelf kan behoorlijk invloed uitoefenen. Pieter Koonstra nodigde de Commissie MER op zijn bedrijf uit en gaf een uitgebreide presentatie. “Ik heb ze op strobalen tussen de koeien laten zitten en heb mijn verhaal gehouden.” Volgens  Evers werkte dat buitengewoon goed.  “Pieter liet duidelijk merken overal goed over te hebben nagedacht. Hij verkocht zijn concept ijzersterk. Binnen drie weken na de presentatie lag er al een positief advies van de commissie.”