Bouw Integraal Duurzame Stal

Met een rapport van de MER is er geen ruimte voor discussie.