Efficiënt mineralen winnen op het erf

Hoogwaardige mestverwerking, dat is waar veehouder Eric van Breda in Berghem naar toe wil. Hij is met zijn bedrijf van 170 koeien aangesloten bij Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina. Praktisch gezien heeft Eric hulp van Harm Wientjes namens Jumpstart, die hem en andere veehouders adviseert die met de vergisters vanuit Jumpstart aan de slag zijn gegaan. Eric: ‘’Hij heeft me geholpen met de installatie van de mestvergister, schroefpers en de mineralenscheider. En dat was geen gemakkelijke klus.’’

Veehouder Eric van Breda heeft zich anderhalf jaar geleden aangesloten bij coöperatie Jumpstart, een initiatief van Friesland Campina. FrieslandCampina wil met monomestvergistingsinstallaties op erven van melkveehouders een bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot en daarmee de doelstellingen van een klimaatneutrale groei in 2020 behalen. Eric: ‘’We zijn met in totaal 8 veehouders gestart en we ontmoeten elkaar regelmatig om ervaringen uit te wisselen. Dat is erg nuttig. Ondertussen kan ik voor praktisch advies en hulp bij calamiteiten terecht bij zowel Harm Wientjes als Eric Pijnappels.’’

Van biogas naar elektriciteit

Een grote vergistingstank en aansluitend daarop een zeecontainer, beslaan een groot gedeelte van het erf van Eric. De vergistingstank is afgesloten van de buitenlucht en ontvangt rundveemest, met een drogestofpercentage van 9-10%, direct vanuit de stal. In de vergistingstank wordt de mest op hoge temperatuur gehouden en regelmatig geroerd om schuimvorming te voorkomen. Onder een hoge temperatuur en zonder zuurstof gaan de bacteriën aan de slag. Bij de omzetting van organische stoffen naar andere verbindingen in de mest door methaanbacteriën komt methaangas vrij. Vanuit de vergister wordt het biogas direct naar de procescontainer gebracht, waar de omzetting naar elektriciteit plaatsvindt.

Locatie vergister

Op advies van Eric Pijnappels heeft Eric de locatie van de installaties omgedraaid. ‘’Eerst stond alles wat dichter bij de stal en meer achter op het erf. Het bleek logischer om de vergister meer in het midden te plaatsen van de container en schroefpers. In het begin was het ook even zoeken naar een goed en logisch werkproces, het was toch allemaal nieuw. Naast Eric Pijnappels zat ook Harm Wientjes er bovenop en reageerde hij erg snel bij calamiteiten, dat vond ik erg fijn. Wat daarin hielp is dat Harm zelf ook uit de praktijk komt, dat merk je toch.’’ Zeker omdat het hele proces nieuw is blijkt de ondersteuning van Jumpstart nodig om de realisatie van vergister, schroefpers en mineralenscheider mogelijk te maken.

Mineralen winnen uit dunne fractie

De mestscheider of schroefpers haalt de dunne fractie uit het digestaat, die vervolgens in de mineralenscheider belandt om ammoniak uit te strippen. Dat gebeurt bij een constante temperatuur van 75ºC, waarbij ammoniakgas vervolgens neerslaat met zwavelzuur in de vorm van ammoniumsulfaat. Eric: ‘De eerste resultaten zijn goed. Zo kunnen we de mineralen uit de dunne fractie als kunstmest aanwenden.’’ Toch vindt hij dat het nog beter moet en kan. ‘’De aardlekschakelaar van de mineralenscheider gaat soms nog uit. Daar moet nog een ander type aardlekschakelaar in, eentje die speciaal geschikt is voor het gebruik van frequentieregelaars.’’

Mest lokaal afzetten

De ondernemer kan zelf een keuze maken in zuren om de vrijgekomen ammoniak uit de dunne fractie te kunnen binden. Op die manier kan hij sturen op de gewenste meststof. Ook is het mogelijk om de mest zo lokaal mogelijk te laten rouleren. Eric: ‘’Wij zijn nu in gesprek met regionale afnemers om deze meststoffen op hun land uit te rijden. We moeten de nieuwe meststoffen wel hoogwaardig kunnen afzetten uiteraard.’’

Subsidie-aanvraag

De POP3-subsidie voor het project van Van Breda is succesvol aangevraagd door Harm Wientjes en Eric Pijnappels. Samen met milieuspecialisten heeft Eric tevens voor zowel de monomestvergister als de WKK de vergunningen aangevraagd.