Energieleverancier boermarke Zeijen

In de boermarke van het Drentse Zeijen wilden ze meer inzicht krijgen in het elektriciteitsverbruik en in de hoeveelheid opgewekte zon- en windenergie binnen het collectief. In 2018 zijn ze begonnen om de resultaten in kaart te brengen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het duurzaamheidsplan vanaf de nulmeting in beeld gebracht. Het resultaat: vorig jaar is er ruim 397.000 kWh duurzame wind- en zonenergie teveel geproduceerd in dit gebied. Dit betekent dat de boermarke voor circa 48% het dorp Zeijen in haar elektriciteitsbehoefte kan voorzien.

Het verhaal

In het Drentse boermarke Zeijen zijn ze niet anders gewend dan dat je samenwerkt met andere boeren. Ze weten dan ook als geen ander dat je over de sector heen moet kijken en dat je de hele keten, veehouderij en akkerbouw samen, nodig hebt om kringlooplandbouw...
Lees verder

Foto's