Gefaseerde verbouwing

Klaas van der Linde begon in 2008 aan de verbouwing van zijn bestaande ligboxenstal.

Klaas van der Linden begon in 2008 aan de verbouwing van zijn bestaande ligboxenstal. Niet omdat hij groei ambieerde, maar omdat er meer ruimte per koe nodig was. Het aantal koeien op het bedrijf biedt de ondernemer genoeg uitdaging. Tonny van Schaik, adviseur bouw rundvee bij DLV Advies, begeleide de ondernemer bij de gefaseerde verbouwing van zijn bedrijf.

“In 2008 is het voorste deel van de oude stal gesloopt en een nieuwe melkstal gebouwd. Het oude deel was donker en had twee lage kappen,” vertelt de ondernemer. “In 2012 heb ik het bedrijf overgenomen en is de rest eraan gebouwd. Deze ambitie had ik wel in 2008, maar dat was toen nog iets teveel van het goede. Gelukkig heb ik  door de langere bedenktijd ook andere en betere keuzes kunnen maken.”

Koppelen nieuwe stal aan oude stal

Het was een uitdaging om de bestaande onderbouw aan te laten sluiten bij het nieuwe gedeelte. De kelders moesten aan elkaar gekoppeld worden. Ook moest het werk gewoon door kunnen gaan terwijl nieuwe boxen, nieuwe vloer en een nieuw dak gemaakt moesten worden. Tonny legt uit: “De bouw was grotendeels in de winter en het melken moest doorgaan in de oude ruimtes. Dit was voor de ondernemer soms wel even afzien, maar met het resultaat is hij hartstikke blij. Tijdens de bouw zelf was het vaak wel even spannend. Op cruciale momenten was ik wel aanwezig, maar de ondernemer liep zelf natuurlijk de hele dag op zijn bedrijf en signaleerde ook zaken.”
“De aansluiting van het dak was niet direct helemaal goed gegaan. Geluk bij een ongeluk voor mij, want hierdoor was het noodzakelijk een compleet nieuw dak erop te leggen. Door de aanbesteding en het bestek dat Tonny gemaakt had, was er geen discussie over mogelijk. Deze aanpak heeft zich dubbel en dwars terug verdiend,” vult de ondernemer aan. “Door IDS aan te vragen heb ik ook nog eens een emissiearme vloer kunnen plaatsen voor de prijs van een roostervloer. Anders had ik daarbij ook nog eens extra ammoniak aan moeten kopen. Ik kan wel zeggen dat ik op alle fronten blij ben met de gemaakte keuzes.”

Nieuwe bedrijf toekomstbestendig

De bestaande stal van de ondernemer is in totaal 27 meter verlengd en 12 meter verbreed. In de oude stal kon hij 85 melkkoeien houden en 20 stuks jongvee. Met de gefaseerde uitbreiding kan hij nu 170 melkkoeien houden in een 2+3 rijige stal met een 2x10 zij-aan-zij melkstal. “Maar die ambitie heb ik nu dus niet, maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik kan in ieder geval ruim voldoende mijn onderneming runnen op deze manier. Het is een toekomstbestendig bedrijf  wat voor de koeien prettiger is. Maar bovenal voor mijzelf veel werkplezier oplevert. Dat is een prettig idee."