Kennis halen bij de loonwerker

Binnen het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht werken melkveehouders en loonwerkers nauw samen aan onder meer her- en doorzaai van kruidenrijk grasland en gewasbeschermingsmiddelen in verschillende verhoudingen toepassen bij mais. Barrie van Loonbedrijf Geresteijn uit Kootwijkerbroek is één van de initiatiefnemers van het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht. Hij ziet kansen om innovaties via samenwerking tussen melkveehouders en loonwerkers verder te verspreiden in het werkveld.

Voorafgaand aan regelgeving moet je in de praktijk kennis opdoen, zodat je de tijd hebt om te leren en je er goed op voor te bereiden, is Barrie van Geresteijn van mening. “Niet alleen de veehouder moet blijven leren, ook de loonwerker. Denk bijvoorbeeld aan de rijenbemesting op 75 cm in de mais. Dat vraagt van de loonwerker nieuwe machines, investeren in GPS en kennis van het overzetten van gegevens naar bemesters. ‘Praktijkgericht leren door te proberen’ kunnen veehouders en loonwerkers heel goed samen doen. Door vooraf te kijken naar mogelijkheden, kom je tegen wat wel en niet werkt en wat bij je bedrijfsvoering past.”

Kennis halen bij de loonwerker

Op een POP3-bijeenkomst ontmoette Barrie Paul Blokker, projectleider bij DLV Advies. Ze raakten aan de praat over kennisdeling vanuit koplopers naar meer afwachtende veehouders. Beiden zagen kansen om innovaties via samenwerking tussen melkveehouders en loonwerkers verder te verspreiden in het werkveld. De drempel om kennis te halen bij een loonwerker is laag, is de ervaring van Barrie. “Veehouders kloppen gemakkelijk bij me aan met hun vragen en onze demobijeenkomsten worden druk bezocht. Als de overheid straks mestverdunning op grasland wil invoeren, dan betekent dat voor ons dat we moeten monitoren hoeveel kuub water wordt gebruikt en op welk moment de mest wordt geplaatst. Naast investeren in machines, moeten we investeren in kennis. Ik had ook graag de tijd gehad om bijvoorbeeld de nieuwe voermaatregel in de praktijk te testen. Nu wordt het snel en koud opgelegd. Op basis van praktijkproeven leren we wat bij onze klanten past en wat bij ons bedrijf past”

Kruidenrijk grasland

Binnen het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht is er veel aandacht voor kruidenrijk grasland. Vanuit DLV Advies begeleiden Paul Blokker en Edith Finke de projectdeelnemers. Paul: “Kruidenrijk grasland roept nog veel praktische vragen op waarop we antwoord willen. Vragen zoals: kun je succesvol kruidenrijk grasland inzaaien en doorzaaien in het voorjaar?, welke verschillen zijn er tussen de doorzaaitechnieken?, hoe onderhoud je kruidenrijk grasland in de loop van de jaren zodat de kruiden blijven? Het strokenfrezen van kruidenrijk grasland op de demopercelen is dit jaar door de droogte niet op alle percelen goed gegaan. In het najaar gaan we opnieuw inzaaien en verwachten een ander resultaat dan bij zaaien in het voorjaar.”

Barrie over de samenwerking met Paul en Edith: “Er is wederzijdse interesse om uit te proberen, kennis uit te wisselen en de resultaten te delen. Paul en Edith brengen kennis en praktijkervaringen in en dat wordt door de groep zeer gewaardeerd. Hetgeen dat Paul en Edith leren van de loonwerkers,delen ze weer verder met het veld. Dat is top!”.

Demobijeenkomsten

Demodagen zijn volgens Barrie hét middel om kennis te delen en verbinding te maken: “Je vertelt uit eigen ervaring en kunt resultaten laten zien. Wat ik goed vind gaan, hoeft een ander niet goed te vinden. Ga het gesprek aan en durf te benoemen wat beter kan. Dan deel je kennis.” Vanuit het project staan er tussen 28 augustus en 10 september 2020 verschillende demo’s in de provincie Utrecht gepland. De exacte data zijn nog niet bekend. Mail uw gegevens zodat wij u een uitnodiging kunnen sturen.

 

Het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht is mede mogelijk door steun vanuit de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.