Meer ruimte voor de koe door uitbreiding

15 jaar geleden ontstond het idee voor de uitbreiding al. Het afgelopen jaar werd het tijd voor de uitvoering van het plan. Voor de bouw hadden Gerhard en Mirjam Hoff een stal vast aan het woonhuis. Na realisatie van het bouwplan staat er een mooie, nieuwe jongveestal en is de ligboxenstal uitgebreid.