Opnieuw voor de keus: wel of niet stoppen?

Varkenshouder Jorlan Manders overwoog in 2019 om gebruik te maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Na berekeningen door DLV Advies besloot hij het toch niet te doen. Nu staat hij opnieuw voor de keus: stoppen of doorgaan. Maar zolang de overheid geen duidelijkheid geeft, is die keus onmogelijk te maken.

Het verhaal

Manders heeft in het Brabantse De Mortel een bedrijf met 750 vleesvarkens en met opfok van jongvee voor een melkveehouder. Zijn stallen voldoen nog niet aan de toekomstige emissie-eisen. Daarom overwoog hij in 2019 om gebruik te maken van de Subsidieregeling...
Lees verder