Realisatie complete locatie

Realisatie van een nieuwe bewaarschuur en nieuwe woning.

Het klinkt als een gouden duo: Barry en Harrie. Voor Sjaak en Aga Twisk was dit bij de realisatie van een nieuwe bewaarschuur en nieuwe woning ook zeker het geval. Zij schakelden Harrie Versluis in voor een ontwerp van de bewaarschuur en Barry Akkerman voor het ontwerp van hun woning. Door nauwe samenwerking kon een volledig nieuwe locatie verrijzen in Dronten. 

Omschakeling naar biologisch

Sjaak Twisk bewerkt in de Flevopolder in totaal zo’n 400 hectare, variërend van natuurgrond tot boomgaarden. Op het gangbare, gemengde bedrijf van zijn vader is het beroep van akkerbouwer en veehouder hem met de paplepel ingegoten. “Eigenlijk had ik geen keuze. Mijn vader had aan de rand van mijn wieg al besloten dat ik het bedrijf over mocht nemen”, vertelt Sjaak lachend. “Gelukkig had ik zijn zegen wel toen ik jaren later het bedrijf om wilde schakelen naar biologisch. Ik kan me nog herinneren dat hij blij voor me was maar dat hij niet meer op zijn knieën onkruid ging wieden.” 

Inmiddels bemant Sjaak meerdere locaties. Tot voor kort woonde en werkte hij echter voornamelijk vanuit het ouderlijk bedrijf. Op deze locatie werd in 2003 een nieuwe bewaarschuur gebouwd nadat de oude door een brand verwoest was. “Dat waren angstige tijden. Onze koeien en paarden stonden aanpandig gestald. Dat wil je niet nog een keer meemaken.” 
Sjaak leerde in die tijd Barry kennen. Barry hielp hem bij de realisatie van de nieuwe schuur. De huidige locatie was toen al aangekocht als bouwlocatie om eventuele groei in de toekomst op te vangen. 
In 2008 werden de plannen om naar deze nieuwe locatie te verhuizen concreter. Harrie werd ingeschakeld om mee te denken over de mogelijkheden. De bewaarschuur moest innovatief en duurzaam zijn en voldoende ruimte bieden aan circa 1.600 ton uien. Sjaak: “Ik wilde met een heteluchtbehandeling mijn sjalotten drogen. De bijzondere techniek die we samen bedacht hebben, krijgt veel belangstelling van collega-akkerbouwers. Door deze heteluchtbehandeling worden schimmels die ziekten als koprot en valse meeldauw veroorzaken gedood, voordat het rustsporen kan vormen. Voor deze methode is een speciale koeling ontwikkeld en is het luchtverdeelsysteem van de kistenbewaring geoptimaliseerd. De koeling werkt daarnaast volledig met natuurlijke koudemiddelen. Samen met diverse andere partijen wordt momenteel nog onderzocht of de methode ook voldoende werkt om bestaande methoden te vervangen. 

Realisatie bewaarschuur

Tijdens de realisatie van de nieuwe bewaarschuur ontstond de kans om ook een woning op de kavel te realiseren. “Veel mensen vroegen ons vertwijfeld ook we dan ook echt ons ouderlijk huis zouden verlaten. We wilden dat graag doen om meer afstand te creëren. Dat is ook goed gelukt!”
Ook de woning moest innovatief zijn en aansluiten bij de gebruikte technieken in de bewaarschuur. Barry: “De woning gebruikt bijvoorbeeld de restwarmte van de bewaring. De restwarmte van de koeling gaat naar een buffervat die in het huis staat. Vanuit het huis wordt de warmte van de kachel voornamelijk in de winterperiode teruggesluisd naar het buffervat zodat het wordt bijverwarmd. Dit gebeurt ook met het warme water uit de zonneboilers. Het buffervat kan indien nodig worden bijverwarmd met elektrische verwarming, uiteraard aangesloten op zonnepanelen. Een gasaansluiting is voor deze woning overbodig.

Realisatie woning

De bewaring was al klaar voordat er begonnen werd met de bouw van de woning. “Pas dan gaat het echt leven”, vertelt Sjaak. “Dan wil je toch nog veel dingen, vooral details, anders. Gelukkig dacht Barry goed mee en konden we veel wensen alsnog doorvoeren. Ik wilde er actief in blijven staan om betrokken te blijven. Je bouwt niet twee keer hetzelfde dus ik wilde zelf meedenken, anders had ik nog scherper advies moeten inkopen. Dit was een prima balans zo. Door de enorme breedte in bedrijvigheid was het wel fijn om op sommige momenten de juiste expertise in te schakelen.”

Toekomstgerichte ondernemer

Voordat de bouw van de nieuwe bewaarschuur goed en wel was afgrond werd al duidelijk dat het bedrijf alweer uit haar jasje was gegroeid. “De groei ging zo snel dat ik de naastgelegen locatie heb gekocht.” Dat de ondernemer niet stilzit en volop met de toekomst bezig is, wordt wel duidelijk. “Ik heb plannen om daar een zorgboerderij te realiseren. Ook heb ik geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfstak zodat een stel jonge ondernemers die zelf de kans niet hebben een bedrijf kunnen opstarten.”